Ekstra 20 procent årligt: Der skal nu uddannes flere sundhedsplejersker

En markant forøgelse af antallet af studerende på sundhedsplejerske-studiet blev nødvendigt på grund af pres og nye opgaver.

Oprettet: 01.12.2017
Michael Bech, mib@dsr.dk
Sundhedsplejersker har med hjemmebesøg hos familier med småbørn gjort et stort stykke forebyggende arbejde siden 1929.

Sundhedsplejerskernes kerneopgaver har længe været under pres. Og det har været svært at besætte de ledige sundhedsplejerske-stillinger.

Derfor har Sundheds- og Ældreministeriet øget optaget af studerende på uddannelsen til sundhedsplejerske fra 100 til 120 studerende årligt. Kommunerne kan beslutte, hvilke af uddannelsesinstitutionerne, det øgede antal studerende skal tilknyttes.

Sundhedsplejerskernes faglige selskab håber, det bliver en permanent forøgelse, men foreløbig gælder det for 2018, 2019 og 2020.

Det glæder da også næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg, at et større antal sygeplejersker nu kan blive uddannet til sundhedsplejersker.

”Det er fantastisk positivt, at det nu bliver muligt at uddanne flere sundhedsplejersker,” siger Dorte Steenberg.

”Indtager en vigtig samfundsmæssig rolle”

Næstformanden hæfter sig ved, at sundhedsplejersker som faggruppe har formået at udvide deres arbejdsfelt på grund af deres viden og ekspertise.

”Sundhedsplejersker indtager en vigtig samfundsmæssig rolle og har historisk haft stor betydning for nyfødte børn og deres familier. Men sundhedsplejersker udfylder nu også mange andre forebyggende opgaver i daginstitutioner og på skoler. Flere sundhedsplejersker giver derfor en unik mulighed for at styrke det forebyggende sundhedsarbejde blandt børn og unge endnu mere,” siger Dorte Steenberg.

For udover, at sundhedsplejerskernes kerneopgaver er under pres, så opstår der også nye opgaver og roller for sundhedsplejersker i dagens Danmark.

Læs om uddannelsen: Sundhedsplejerskeuddannelsen

Blandt andet er der ønske om, at sundhedsplejersker i højere grad skal banen over for unge mennesker med seksuel rådgivning også i tiden efter den normale skolegang. Det viste sig for eksempel i 2017, at der er en eksplosion af kønssygdomme for unge på uddannelsesinstitutioner – og for netop de unge er der ikke automatisk forebyggende rådgivning at finde.

Andre nye indsatsområder kan være opgaven med at screene vordende forældre for eventuelle fødselsdepressioner allerede under graviditeten. Cirka hver 10. forælder får nemlig en fødselsdepression under graviditeten, hvilket der ikke screenes for med hjemmebesøg i øjeblikket.

Kompetencer efterspørges på stadigt flere områder

De første sundhedsplejersker blev uddannet som en forsøgsordning i 1929. Den gang var det som et forsøg på at bremse den høje spædbørnsdødelighed i Danmark. Det lykkedes - og i 1937 blev ordningen gjort permanent.

Sundhedsplejersken har, som den eneste fagprofessionelle, adgang til alle børnefamilier. Sundhedsplejersker arbejder systematisk med da­taindsamling og monitorering af børn og unge, hvilket også er kernen i at opnå de gode resultater. De indsamlede data viser med al tydelighed, at der fortsat er behov for opsporing af begyndende mistrivsel for at sikre børn og unge en sund udvikling og mindske ulighed i sundhed.

Men når der er brug for flere sundhedsplejersker er det i høj grad også fordi, deres kompetencer efterspørges på stadigt flere områder. De senere år har bragt større social ulighed i sundhed i Danmark. Og her er der behov for den ’usynlige’ forebyggende indsats, som sundhedsplejersker står for.

Derfor arbejder sundhedsplejersker nu også i større omfang med børn og unge, der kæmper med problemer som overvægt, kronisk sygdom, mentale helbredsproblemer eller vold og overgreb i hjemmet. Andre nye indsatser er over for flygtningebørn i Danmark samt børn, der lever i fattige familier eller i familier, hvor der er manglende forældreressourcer til at understøtte barnets ud­vikling.

Læs andre artikler relateret til emnet