Elektronisk patientjournalisering i fængsler skal forbedre patientsikkerheden

Politisk flertal på Christiansborg har indgået en ny aftale for Kriminalforsorgens økonomi. Aftalen skal bl.a. sikre, at der indføres elektroniske patientjournaler i hele landet. Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg kalder det en vigtig styrkelse af den sundhedsfaglige indsats i fængslerne.

Oprettet: 17.12.2021
Alexandra Pedersen, alp@dsr.dk
Foto: Lizette Kabré

Efter flere års kritik indføres der nu elektroniske patientjournaler i Kriminalforsorgen. Det sikrer et politisk flertal på Christiansborg, som d. 15. december 2021 har indgået en ny flerårsaftale om Kriminalforsorgens økonomi på 4 milliarder kroner frem mod 2025.

Dansk Sygeplejeråd har i flere år arbejdet for at få styrket den sundhedsfaglige indsats i fængslerne. Det kræver både ansættelse af flere sygeplejersker og større fokus på patientsikkerheden, forklarer næstformand for Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg.

”Der har længe været et behov for, at man kigger på det sundhedssystem, der er opbygget i landets fængsler, og sikrer, at der findes ordentlige retningslinjer og systemer. Det er derfor en god nyhed, at kriminalforsorgen nu tager et skridt frem mod bedre patientsikkerhed ved at indføre elektroniske patientjournaler i fængslerne,” siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg.

Hun understreger ligeledes, at der desværre ikke er tiltag til at mindske arbejdspresset blandt sygeplejerskerne i aftalen, som hun ellers gerne så, at der var:

”Vi så gerne, at der også havde været sat midler af til en opnormering af den sundhedsfaglige indsats. Flere sygeplejerske i fængslerne, kunne have været med til at forbedre arbejdsmiljøet for sygeplejerskerne. Der er lige nu - lige som mange andre steder i sundhedsvæsenet – ikke balance mellem omfanget af opgaver og antallet af ansatte sygeplejersker, og det er der nødt til også at findes en løsning på,” siger hun.