En enkelt fejl under stort arbejdspres må ikke udløse en advarsel

Dansk Sygeplejeråd har vundet en voldgiftssag, der betyder, at Region Nordjylland skal trække advarsler til to tillidsrepræsentanter tilbage.

Oprettet: 22.12.2022
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Advarslen var ikke proportional med fejlen, og derfor skal Region Nordjylland nu trække to advarsler til en TR og en FTR tilbage. Det er resultatet af en voldgiftssag, der blev afgjort i går.

Sagen opstod under den lovligt varslede konflikt i sommeren 2021, hvor det var en del af tillidsrepræsentanternes opgave at overvåge, at der kun blev udført livsvigtige, uopsættelige eller førlighedstruende opgaver i nødberedskabet.

Hvis sygeplejersken ikke var enig i, at opgaven skulle udføres, skulle han eller hun udfylde et anonymt skema, som TR sendte til FTR og den lokale kreds, som herefter skulle drøfte, om behandlingen skulle udføres eller ej

Ved en beklagelig fejl kom de to tillidsrepræsentanter til at videresende to ark med fortrolige helbredsoplysninger til DSR’s lokale kreds som en del af en større stak anonyme skemaer.

Det fik Region Nordjylland til at give en skriftlig advarsel til de to tillidsrepræsentanter, som det nu er fastslået var uberettiget.

Opmanden lægger vægt på, at der var tale om et enkeltstående uagtsomt forhold i en periode med betydeligt pres, og at der ikke har været nærliggende risiko for misbrug af de fortrolige oplysninger. Derfor er advarslen ikke proportional set i forhold til fejlen.

”En advarsel er en meget indgribende sanktion, og det er ikke rimeligt at straffe en enkeltstående fejl under stort pres på den måde. Det har vi nu voldgiftsrettens ord for,” siger DSR-formand Grete Christensen.

”Desværre ser vi den samme tendens også i hverdagens ledelse på en del af arbejdspladser, og i DSR er vi klar til at tage de nødvendige sager for at værne om vores medlemmer.”