En værdig alderdom – hvorfor er det så svært?

Alle er enige om, at ældre har fortjent en god og tryg alderdom. Men når regningen skal betales, så kniber det med at leve op til løfter og gode intentioner, skriver Grete Christensen i dette indlæg fra Sjællandske Medier.

Oprettet: 27.03.2017

Debatindlæg i Sjællandske Medier 27. marts 2017 af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

Hvad er det egentlig for et liv, vi ønsker for vores ældre?

De fleste af os vil nok rent instinktivt sige, at mennesker, der har levet et langt liv, og som nu ikke længere er i stand til at klare sig selv, skal have al den hjælp, pleje og omsorg, de har brug for.

Det er også den besked, man får, når man spørger de politiske partier. Alle er enige om, at borgere i det danske samfund har krav på en god og tryg alderdom.

Men det er desværre ikke virkeligheden. For på trods af skåltaler, løfter og gode intentioner må ældreområdet igen og igen holde for, når kommunerne svinger sparekniven. I flere sjællandske kommuner er der planer om at skære dybt i ældreplejen – og dermed spare på omsorgen for nogle af de svageste og mest udsatte borgere i samfundet.

Vi skal alle leve i den økonomiske virkelighed, men har vi råd til, rent menneskeligt og moralsk, at blive ved med at spare på vores ældre?

En af de mange sparemetoder er udliciteringen af hjemmeplejen til private firmaer. Det er helt afgørende for ældres tryghed, at de får hjælp til at klare hverdagen i eget hjem. Men kommunerne vælger de billigste og mest skrabede tilbud fra de private leverandører. Og ofte må plejefirmaerne give op og gå konkurs, fordi de i deres iver for at vinde kontrakten har opstillet nogle helt urealistiske budgetter. Disse konkurser skaber utryghed og ængstelse blandt de ældre.

Kommunerne sparer også på de ældres sundhed, og det står særligt grelt til på Sjælland. Den seneste opgørelse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at kommunerne i Region Sjælland er blandt dem, der har færrest sygeplejersker pr. indbygger. I gennemsnit har de sjællandske kommuner kun syv sygeplejersker pr. 1.000 borgere over 65 år. Landsgennemsnittet er 8,9 sygeplejersker.

Paradoksalt nok er ældreområdet er et af de områder, der har størst politisk bevågenhed. Vi får flere og mere syge ældre i de kommende år, så politikerne er helt bevidste om, at samfundet kommer til at bruge store summer på omsorg, behandling og praktisk hjælp.

Men hvordan sikrer vi, at det ikke bliver de billigste løsninger, der kommer til at sætte præg på dansk ældrepleje i årene fremover? Hvordan sørger vi for, at ældre får en værdig og tryg alderdom?

Først og fremmest skal vi tænke nyt og innovativt. Vi skal udnytte de nyeste teknologiske muligheder og sørge for, at ressourcerne bliver brugt bedst muligt. Men vi er også nødt til at gøre værdighed til en selvstændig målsætning og holde politikerne ansvarlige for det serviceniveau, vi byder de ældre.

Kommunerne har pligt til at vedtage værdighedspolitikker, der beskriver overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Men disse politikker skal også omsættes til virkelighed, så derfor er der brug for reelle politiske mål, udarbejdet i fællesskab mellem kommunalpolitikere, ældre og ansatte, så vi kan få en garanti for, at de ældre lever et værdigt liv.

Der er ingen grund til at lægge skjul på, at en værdig alderdom koster penge. Men alle undersøgelser viser, at danskerne er klar til at betale for, at ældre får den pleje og omsorg, de har brug for. Og som samfund har vi ganske enkelt ikke råd til at lade være.