Enhedslisten: Stress skal anerkendes som en arbejdsbetinget lidelse

Det psykiske arbejdsmiljø skal ligestilles med det fysiske. Sådan lyder et af Enhedslistens 11 forslag til, hvordan danskerne får et bedre arbejdsmiljø. Dansk Sygeplejeråd hilser initiativet velkomment.

Oprettet: 15.01.2019
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Dansk Sygeplejeråd bakker op om forslaget, at stress skal anerkendes som en arbejdsbetinget lidelse.

Partiet Enhedslisten kom den 14. januar med 11 forslag, der skal sikre danskerne et bedre arbejdsmiljø. F.eks. skal Arbejdstilsynet oprustes, bøder til arbejdsgivere skal kunne mærkes på bundlinjen, og der skal forskes mere i arbejdsmiljø. Der skal også være større tryghed for de syge, mener partiet. Konkret foreslår Enhedslisten, at ingen syge skal kunne fyret inden for det første år, hvis sygemeldingen skyldes arbejdsmiljø. Og så skal det psykiske arbejdsmiljø ligestilles med det fysiske. 

 

Et konstruktivt bidrag til arbejdsmiljødebatten

Dansk Sygeplejeråds næstformand Anni Pilgaard roser Enhedslistens forslag for at være et konkret bidrag til drøftelserne om, hvordan danskerne får et bedre arbejdsmiljø.

”Det er positivt, at Enhedslisten kommer med en klar udmelding om, hvad de vil bære ind i bl.a. drøftelserne med beskæftigelsesministeren i forlængelse af de anbefalinger, der er kommet fra ekspertudvalget om arbejdsmiljø,” siger Anni Pilgaard.

Enhedslisten vil dæmme op for danske lønmodtageres stress med et forslag om, at man skal kunne holde ledelsen ansvarlig, når medarbejdere bliver syge af stress, og stress skal anerkendes som en arbejdsbetinget sygdom på lige fod med fysiske sygdomme.

”I Dansk Sygeplejeråd bakker vi op om, at stress skal anerkendes som en arbejdsbetinget lidelse,” siger Anni Pilgaard.

Enhedslistens 11 forslag: ”Godt arbejdsliv – Livet er for kort til dårligt arbejdsmiljø

Læs mere om arbejdsmiljø her