Ensartet national uddannelse i akutsygepleje kan løfte kvalitet på akutmodtagelser

Uddannelsen af akutsygeplejersker skal ensrettes til en nationalt godkendt og anerkendt uddannelse, så borgerne i hele landet møder en ensartet høj kvalitet i behandling og pleje

Oprettet: 20.03.2017
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

De første 11 akutsygeplejersker i Region Syddanmark har i dag fået deres eksamensbeviser, mens Region Midtjylland siden 2009 har uddannet 500 akutsygeplejersker. Set på landsplan er der store forskelle i det faglige indhold i uddannelsen og på hvor mange akutsygeplejersker regionerne uddanner. Der er derfor brug for at oprette en national anerkendt uddannelse i akutsygepleje, som kan sikre ensartet kvalitet, mener formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

”Akutmodtagelserne er i dag hovedindgangen til sygehusene og det har stor betydning for borgernes forløb, at de bliver mødt af velkvalificerede sygeplejersker, som kan reagere på deres akutte symptomer og sikre gode forløb,” siger Grete Christensen.

Hun peger på, at sygeplejersker i akutmodtagelsen skal kunne håndtere komplekse patientforløb sammen med mange andre medarbejdere. For at sikre at akutsygeplejersker har de rette kompetencer anbefaler Dansk Sygeplejeråd derfor, at der oprettes en uddannelse, hvor Sundhedsstyrelsen sikrer ens indhold på tværs af landet.