Er det de rette hænder, der løser de rette opgaver i sundhedsvæsenet?

Flere ældre presser sundhedsvæsenet, og der kommer til at mangle medarbejdere. Derfor er det oplagt at spørge, om der er opgaver, der i dag løses af én faggruppe, som med fordel kan løftes af en anden? Det var netop spørgsmålet ved en af debatter, som Dansk Sygeplejeråd deltog i lørdag på Folkemødet.

Oprettet: 15.06.2019
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Der er rigeligt arbejde til alle, og udgangspunktet skal være, hvad der er bedst for patienten. Så langt var alle enige, da der blev diskuteret, om der er opgaver i sundhedsvæsenet, der lige nu løftets af én faggruppe, men med fordel kunne løses af en anden.

Debatten var arrangeret af Danske Fysioterapeuter, og med til at diskutere var Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand i FOA, Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter, Anders Kühnau, formand for Region Midtjylland og Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter.

Anni Pilgaard erklærede sig meget åben overfor både at give og modtage nye opgaver:

”Der er da opgaver, som sygeplejerskerne ikke har mere, og det er fint. Vi kunne for eksempel godt have nogle bioanalytikere i kommunerne til at tage blodprøver. Det er lidt sværere, fordi vi ikke har det udstyr ude hos borgeren, som vi har inde på hospitalet,” sagde hun.

Omvendt opstår der også flaskehalse, fordi der er opgaver, sygeplejersker ikke må varetage uden at have fået tilladelse fra en læge. Eksempelvis kan de ikke sende en urinprøve til undersøgelse uden lægens ordination, hvis en borger har symptomer på en urinvejsinfektion. Eller ordinere let smertestillende medicin ved smerter.

”72 pct. af hjemmesygeplejerskerne har inden for den seneste måned oplevet at skulle vente på en tilbagemelding fra lægen for at kunne komme videre med borgeren”, fortalte Anni Pilgaard og opfordrede til at give sygeplejerskerne et selvstændigt virksomhedsområde:

”Der er 55 lande, der er gået forud for os med at lave virksomhedsområder til sygeplejerskerne. Lad os nu få nogle fremskridt.”

Et andet bud på, hvordan man kan gøre tingene smartere, kom fra Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter. Hun nævnte farmakonomerne, som kan understøtte sygeplejerskerne i medicinhåndteringen. Hun mindede også om, at det er vigtigt, at udgangspunktet altid er patienten.

”Vi går mod mere individuelt tilpassede behandlinger. Nogle vil få brug for en psykolog, andre en socialrådgiver. Så det er ikke bare fordi, vi kommer til at mangle hænder. Vi får også brug for nogle nye kompetencer", sagde hun.