Er I nok på arbejde?

Dansk Sygeplejeråd besøger i januar udvalgte arbejdspladser over hele landet for at tale med ledere om fagligt forsvarlige normeringer.

Oprettet: 07.01.2019
Susanne Bloch Kjeldsen
Der er evidens for, at sikker sygeplejerskebemanding har betydning for kvalitet og arbejdsmiljø.

Hvordan er normeringen, og hvordan er personalet sammensat på jeres arbejdsplads med hensyn til anciennitet og kompetencer? Hænger det sammen i forhold til de patienter og borgere, I skal tage jer af? De spørgsmål har Dansk Sygeplejeråds lokale kredspolitikere med, når de i januar besøger arbejdspladser over hele landet for at tale om fagligt forsvarlige normeringer.

Tre ud af fire sygeplejersker i regionerne har inden for den seneste måned oplevet at være for få sygeplejersker i forhold til arbejdsopgaverne. Stort set alle vurderer, at underbemandingen har negative konsekvenser for kvaliteten af plejen og behandlingen samt patientsikkerheden.

Arbejdspladserne er valgt dels med afsæt i erfaringerne fra forårets nødberedskabsforhandlinger, dels på baggrund af meldinger fra tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter om problemer med normeringen.

Kredsene tager også kontakt til sygeplejefaglige topledere for at drøfte normeringer, fastholdelse og rekruttering. Bag indsatsen står et udvalg nedsat af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.

 

Vejen til bedre arbejdsmiljø og højere kvalitet

National og international forskning viser, at sikkerheden er større for patienterne og dødeligheden lavere, når normering og uddannelsesniveau passer til opgaverne, og når arbejdsmiljøet er godt. Den rette normering giver også øget patienttilfredshed og medarbejdertilfredshed.

På temasiden "Fagligt forsvarlige normeringer" har vi samlet evidens og viden om sikker bemanding og inspiration til, hvordan du kan bringe spørgsmålet op på din egen arbejdsplads.

Læs flere artikler om sammenhæng mellem normering, arbejdsmiljø og kvalitet