Erfarne SLS’ere valgt som nyt formandskab

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) fik nyt formandskab, da mange af de aktive medlemmer endelig var samlet til årsmøde på Brandbjerg Højskole den 21-23. august.

Oprettet: 24.08.2020
Maya Bille, mbi@dsr.dk
SLS har fået nyt formandskab og forretningsudvalg. Her næstformand (tv) Laura Jensen og formand Julie Berg Jakobsen.

Der skete meget nyt til SLS's årsmøde i weekenden. Corona-situationen betød, at mødet var blevet rykket fra vanlige maj til august, et helt nyt formandskab blev valgt og en ny struktur vedtaget. Selv morgensangen havde nyt islæt, da blev foretaget med en ny stor afstand mellem de fremmødte medlemmer af lokalbestyrelser og forretningsudvalg.

Nye ansigter i spidsen for SLS

På årsmødet var der søndag valg til posterne i forretningsudvalget og formandskabet. Julie Bjerg Jakobsen valgt som efterfølger til Kamilla Futtrup, der har haft posten siden 2018.

”Jeg er så klar til at bruge endnu mere energi og tid for fremtidens sygeplejersker. Vi har været igennem meget under corona, og det er helt sikkert, at vi skal have ryddet op efter dårlige beslutninger, hvor vi blev klemt og glemt. Jeg vil arbejde for, at vi sygeplejestuderende stiller krav til vores undervisere og hinanden. Jeg vil kæmpe for uundværlig undervisning til fremtidens sygeplejersker – både på Professionshøjskolerne og i praktikken,” siger Julie Bjerg Jakobsen, om sine planer for sit år i spidsen for de sygeplejestuderende. Hun har netop afsluttet 6. semester på uddannelse i Odensen og været aktiv i SLS i tre år –  inklusive et år i forretningsudvalget.

Næstformandsposten gik til Laura Caroline Jensen, der netop har afsluttet 4. semester på sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk. Hun har været formand for den lokale SLS-bestyrelse og aktiv lige siden hun startede på studiet. Hun afløser Sebastian Kongskov Larsen, som fortsætter med at være aktiv i SLS's forretningsudvalg sammen med Emma Kaptain, Kristina Dalum og Siw Jacobsen, der også blev valgt på årsmødet. Både forretningsudvalg og formandskab tiltrådte ved årsmødets afslutning.

SLS klar til ny struktur

Det kommende år i SLS blev også drøftet på årsmødet, og nye indsatsområder blev sat i søen. Et større punkt på dagsordenen var et organisationsudviklingsprojekt. Og i den forbindelse blev det vedtaget, at studenterorganisationen skal have nye vedtægter. Det betyder en ny struktur, der blandt andet indebærer regionsbestyrelser, som skal arbejde med indflydelse på professionshøjskole- og regions-niveau.

”Jeg glæder mig til, at vi får rettet og pudset vores organisation til. På den måde, kan vi bedre få den indflydelse, som er nødvendig, når der bliver taget beslutninger om sygeplejerskeuddannelsen. Vi sygeplejestuderende er hverdagens eksperter, og vi har mange gode bud på, hvordan vi uddanner dygtige sygeplejersker,” siger den nyvalgte næstformand, Laura Caroline Jensen.

Om SLS:
  • Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (forkortet SLS) er en del af Dansk Sygeplejeråd. Formanden sidder bl.a. i DSR’s hovedbestyrelse.
  • SLS har over 8.200 medlemmer og lokalafdelinger på 21 af landets sygeplejerskeuddannelser.
  • SLS’ forretningsudvalg er den daglige ledelse og består af formand, næstformand og fire menige medlemmer. Formandskabet har orlov fra studiet, mens de varetager deres hverv.
  • Læs mere på dsr.dk/sls

 

Læs også: