Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum

Dansk Sygeplejeråd præsenterer i dag sit udspil ”Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum”, som indeholder 15 anbefalinger til, hvor det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal udvikle sig hen.

Oprettet: 10.04.2016
Claus Christoffersen, cch@dsr.dk

Udspillet er bygget op om tre hovedområder, som ud fra hver sin synsvinkel kommer med anbefalinger til, hvordan det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kan indrettes.

”I takt med at der bliver færre og længere til de specialiserede sygehuse er der behov for et nyt syn på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi giver i vores nye udspil vores bud på, hvordan det kan udvikles, så det har mennesket i centrum, der er fokus på høj kvalitet og faglighed samt at ulighed i sundhed bliver bekæmpet,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Ny type sygeplejerske
Hun peger på, at et væsentligt element i udspillet er, at sygeplejerskerne i kommunerne får øget deres kompetencer.

”Pleje- og behandlingsopgaverne bliver mere og mere komplekse, og sygeplejerskerne ansat i kommunerne føler ikke altid, at de har de rette kompetencer til at løse de nye opgaver. Derfor foreslår vi, at de får et bredt kompetenceløft via en uddannelse i kommunal sygepleje,” siger Grete Christensen.

I udspillet foreslås det også, at sygeplejersker, der opfylder nærmere fastlagte kompetence- og uddannelseskrav, får adgang til selvstændigt at ordinere og anvende visse typer af medicin. Derudover er der behov for en helt ny type sygeplejerske (”Advanced Practice Nurse” – APN), hvor en mindre gruppe får udvidede kompetencer inden for avanceret klinisk sygepleje.

”Siden 1960’erne har flere lande som eksempelvis USA, Storbritannien og Holland brugt APN-sygeplejersker, og både OECD og WHO anbefaler, at andre lande går samme vej. For mig at se vil APN-sygeplejerskerne kunne være med til at give bedre pleje og behandling samt være med til at forebygge indlæggelser til gavn for patienterne og den kommunale økonomi,” siger Grete Christensen.

Mennesket i centrum
Sammenhængen mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger har i alt for mange år fungeret som tre adskilte sektorer. Det vil udspillet gøre op med, så patienten kan komme i centrum i sundhedsvæsenet.

”Vi foreslår, at der bliver iværksat en national indsats for at udvikle forløbsansvarlige sygeplejersker, der kan sikre sammenhængende forløb på tværs af sektorerne samt at autoriseret sundhedspersonale får mulighed for adgang til relevante patientdata på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger,” siger Grete Christensen.

I udspillet sættes der endvidere fokus på, at sundheden i Danmark ikke er ligeligt fordelt, da der er betydelige forskelle på levealder, dødelighed og forekomsten af sygdomme.

”Det er et samfundsproblem, som vi ikke kan tillade os at ignorere. Derfor foreslår vi, at bekæmpelse af ulighed i sundhed og en markant forebyggelse skal være et bærende tema i en national plan om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,” siger Grete Christensen.

Læs Dansk Sygeplejeråds udspil "Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum - Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen".

Læs mere