Et SPARK til arbejdsmiljøet

1500 kommunalt ansatte diskuterede mandag 11. april psykisk arbejdsmiljø på stor konference i Vejle - for der er plads til forbedringer. Nu sættes nye initiativer i gang. Det er fra 13. april muligt at bestille en arbejdsmiljøkonsulent.

Oprettet: 11.04.2016
Annette Hagerup

Den første SPARK-konference, der fandt sted i DGI Huset i Vejle mandag 11. april var et stort tilløbsstykke. Samtlige 1.500 pladser var besat.

Konferencen markerede startskuddet for ”Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne”, hvor en af initiativerne er, at de kommunale arbejdspladser allerede nu - fra onsdag 13. april - har mulighed for at rekvirere en SPARK-konsulent. SPARK-konsulenterne vil gennem dialog og faglig støtte kunne være med til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser i forhold til problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

De første besøg i kommunerne vil ligge fra den 1. maj 2016 og frem.

SPARK konference april 2016Fokus på det nære

SPARK blev etableret i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015. Her blev KL og Forhandlingsfællesskabet enige om en fælles indsats for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

SPARK har primært fokus på det arbejdspladsnære perspektiv og på de lokale aktører. Dvs. det løbende samarbejde mellem leder og medarbejderrepræsentanter på den lokale arbejdsplads (TRIO, AM-grupper, lokal-MED). SPARK arbejder aktuelt med fire temaer:

  • Forandringer og omstillinger
  • Samarbejdet på arbejdspladsen
  • Vold og trusler fra borgere
  • Arbejdets indhold, omfang og udførelse.

Læs også: