Fælles økonomi og ledelse er vejen til sammenhæng

Hvordan skaber man sammenhæng i forløb for patienterne og styrker det nære sundhedsvæsen? Det er et af sundhedsområdets store temaer for tiden – også ved en debat på Folkemødet fredag.

Oprettet: 15.06.2018
Morten Jakobsen, mja@dsr.dk

Et sundhedsvæsen tæt på borgerne – hvad skal der til? Og hvordan sikrer vi sammenhæng f.eks. ved overgang fra sygehus til kommune? Det var de centrale spørgsmål i en debat hos Danske Regioner på Folkemødet på Bornholm. Og formanden for Dansk Sygeplejeråd er ikke i tvivl om det vigtigste svar:

”Vi skal have fælles ledelse og fælles økonomi omkring patienten. Så skaber man lettere sammenhæng længere ned i systemet. Det nytter ikke, at det er frontpersonalet ude hos patienten, der skal forsøge at skabe sammenhængen”, sagde Grete Christensen.

Det er kompleksiteten, der presser

Både hun og de praktiserende læger understregede, at det ikke er fagligheden ude i kommunerne og hos den praktiserende læge, der forhindrer gode forløb. Og med den nye uddannelse for specialsygeplejersker i kommunerne er der et godt fagligt løfte på vej. Det som presser i hverdagen, er den store kompleksitet i systemet.

”I kommunerne står sygeplejerskerne ofte med spørgsmålet om, hvad hospitalet egentlig tænkte, da de sendte en patient hjem. Og hvad gør egen læge? Og den anden vej er der også brug for mere ensartethed i kommunernes tilbud. I dag er det sådan, at sygehusene skal kigge på patientens adresse, før de ved, om de kan sende patienten hjem”, sagde Grete Christensen.

Succes med hjerterehabilitering i kommunen

I debatten fortalte Region Midtjylland om et forsøg mellem sygehuset i Viborg og Viborg og Skive kommuner, hvor rehabiliteringen af hjertepatienter blev lagt ud til kommunerne. Resultatet var, at 27 procent flere patienter gennemførte forløbet, med lige så godt resultat som på sygehuset og til færre penge. Forsøget var så vellykket, at det nu er gjort permanent.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, fremhævede, at der er brug for flere forsøg og gode eksempler som hjerterehabiliteringen i Viborg.

”Det er vigtigt, at vi lytter til ildsjælene, som viser nye veje. Og a vi så får udbredt de gode eksempler f.eks. gennem sundhedsaftalerne mellem regionerne og kommunerne”, sagde Stephanie Lose.

Patienterne skal inddrages

Grete Christensen er helt enig – og tilføjede, at det også er vigtigt at lytte til patienterne.

”I dag er der mange patienter, som får dialysebehandling i eget hjem. Det havde vi ikke forestillet os for få år siden, men vi lyttede til de ønsker, patienterne havde. Og det giver patienterne en stor livskvalitet. Det er vigtigt at lytte til,” sagde Grete Christensen.

Patienternes talsmand, formand for Danske Patienter, Camilla Hersom, var glad for at patienternes ønsker blev understreget.

”Jeg er grundlæggende optimist overfor udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der er masser af gode viljer og intentioner. Og det er et must at inddrage patienterne,” sagde Camilla Hersom fra Danske Patienter.

Regeringen fremlagde i sidste uge en plan for at styrke almen praksis – en plan som skal være en del af et samlet udspil for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som er bebudet til efteråret.

"Specialsygeplejersker er en del af løsningen i almen praksis". Læs mere om udspillet til styrkelse af almen praksis her

 

 

Læs andre artikler fra Folkemødet 2018