Fælles økonomi skal skabe sammenhæng i patientforløb

Opdelingen af økonomi mellem regioner og kommuner er en barriere for helhedsorienterede patientforløb. Nu foreslår Dansk Sygeplejeråd, i fællesskab med tre andre organisationer, at kommuner og regioner skal være sammen om finansiering.

Oprettet: 27.01.2017
Maya Bille, mbi@dsr.dk

Kommuner og regioners opdelte økonomi på sundhedsområdet er i mange tilfælde uhensigtsmæssig, og den står alt for ofte i vejen for sammenhængende forløb. Derfor udfordrer Dansk Sygeplejeråd sammen med Danske Patienter, Lægeforeningen og FOA nu den måde, som indsatser i sundhedsvæsenet er finansieret på. Organisationerne foreslår, at kommuner og regioner skal lede og planlægge patientforløb ud fra en fælles økonomisk ramme på fire udvalgte områder, hvor fælles finansiering kan skabe sammenhæng og forhindre, at vigtig viden går tabt, når patienter f.eks. bevæger sig fra sygehus til kommunalt regi.

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen peger på, at der i dag er alt for mange eksempler på, at borgerne kommer i klemme, fordi kommuner og regioner bliver fristet til kassetænkning fremfor at styre efter det, der er bedst for den enkelte patient.

”Fælles økonomi vil give regioner og kommuner bedre mulighed for at vælge de mest helhedsorienterede løsninger og sætte patienten før systemet – og det vil sætte fart på en udvikling i retning af sammenhængende patientforløb med høj kvalitet og tryghed for den enkelte,” siger Grete Christensen.  

Koordination i komplekse forløb

I forslaget, som er præsenteret for udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, foreslår sundhedsorganisationerne forsøg med forløbskoordination, akutfunktioner, psykiatrihuse og sundhedshuse. Netop tværsektoriel forløbskoordination med fælles finansiering og ledelse kan skabe tryghed for patienter med eksempelvis flere kroniske sygdomme. De har ofte komplekse forløb, der involverer mange møder med sygehusvæsenet på tværs af sektorer, med kontroller på ambulatorier, besøg af hjemmesygeplejerske og genoptræningsforløb med terapeuter. Derfor anbefales forsøg med fælles koordinatorer med tilhørsforhold og kendskab til alle dele af sundhedsvæsenet, som kan være bindeled mellem de borgernære indsatser og hospitalet.

”Kvaliteten i forløbene kan bestemt forbedres, når det kommer til patienterne med komplekse forløb. Selvom vi på rigtigt mange områder arbejder for at sikre gode overgange mellem kommuner og hospitaler, så betyder den opdelte økonomi og ledelse, at der stadig er mange, som oplever, at der mangler sammenhæng i deres forløb. De bliver utrygge og tænker: ”er der styr på mig?”,” siger Grete Christensen.

Organisationerne anbefaler, at en del af pengene, der afsættes ved kommende økonomiaftaler eller større nationale initiativer, skal gives til regioner og kommuner som én samlet aktør.

Læs hele forslaget her: Fire bud på forsøg med fælles finansiering

Læs også: