Færøske sygeplejersker i strejke for bedre løn

Den færøske sygeplejeorganisation og det færøske finansministerium har ikke kunnet blive enige om en ny overenskomst for de færøske sygeplejersker. Sygeplejerskerne står fast på kravet om højere løn og er nu gået i strejke. Dansk Sygeplejeråd bakker op.

Oprettet: 22.10.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Den færøske sygeplejerskeorganisation har siden december 2019 forhandlet om en ny overenskomst til de færøske sygeplejersker. Forhandlingerne blev siden sat på pause på grund af corona, men blev genoptaget i september. Uden resultat. Mandag den 19. oktober gik de første færøske sygeplejersker derfor i strejke.  

Parterne har hele vejen igennem stået langt fra hinanden i forhandlingerne. For den færøske sygeplejerskeorganisation har fokus været på at sikre højere løn til sygeplejerskerne. Ønsket er at få sygeplejerskerne op på samme lønniveau som andre faggrupper med tilsvarende uddannelsesniveau, eksempelvis lærere, jordemødre, bioanalytikere og bygningsingeniører.

For Finansministeriet har udgangspunktet derimod været en nul procents stigning. Begrundelsen er, at der i 2017 blev givet en signifikant lønstigning til alle sygeplejersker.

Både Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden (SSN) støtter de færøske kollegaer.

”Alle sygeplejerskeorganisationer i hele norden kæmper den samme kamp for en retfærdig løn til sygeplejersker. Der er brug for et opgør med den historisk betingede ulighed i lønnen, som har holdt sygeplejerskers løn nede i alt for mange år. En ulighed som jeg også oplever, at danske sygeplejersker finder mere og mere urimelig. Og som på ingen måde hører hjemme i lande, der bryster sig af at have ligestilling mellem kønnene,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og SSN.  

Derudover peger Grete Christensen på, at rimelig løn og ordentlige arbejdsforhold er afgørende i forhold til rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker. Også af den grund bør arbejdsgiverne tage den stigende utilfredshed med lønnen alvorligt.