Færre kongresser og generalforsamlinger

Fremover skal Dansk Sygeplejeråd kun holde ordinær kongres hvert fjerde år. Til gengæld indføres der såkaldte temakongresser – minimum én i den fireårige periode. Desuden halveres antallet af generalforsamlinger i kredse og Lederforening. Det vedtog kongressen onsdag.

Oprettet: 16.05.2018
Lotte Havemann, lha@dsr.dk

Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres har hidtil været afholdt hvert andet år, men fra nu af skal den kun finde sted hvert fjerde år. Men kongressen skal stadig mødes lige ofte, for ud over den ordinære kongres skal de delegerede mødes til minimum én temakongres i perioden.

Det vedtog de kongres-delegerede på den næstsidste dag af kongressen.

Forslaget kom fra Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. Baggrunden for forslaget var bl.a., at den ekstraordinære kongres i 2017 vedtog at forlænge valgperioderne for de fem kredsbestyrelser og Lederforeningen til fire år mod tidligere to. Fremover afholdes der så én ordinær kongres i hver valgperiode.

Under debatten om forslaget udtrykte flere delegerede bekymring for, om der vil være for lang tid imellem, at kongressen kan tage beslutninger. Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, understregede, at der vil være mulighed for at beslutte organisatoriske ændringer på temakongresserne.

Det blev desuden vedtaget, at hovedbestyrelsen skal se på konsekvenserne af de fireårige valgperioder for kredse og Lederforening, herunder om valgtidspunktet skal flyttes, så det ikke støder sammen med kommunal- og regionsvalgene, som også ligger hvert fjerde år i november.

Kongressen vedtog også, at Dansk Sygeplejeråds kredse og Lederforeningen fremover skal holde generalforsamling hvert andet år mod tidligere hvert år. De år, hvor der ikke er generalforsamling holder kredsene og Lederforeningen i stedet et større medlemsinvolverende arrangement. Generalforsamlingerne i 2018 afholdes som planlagt.
 

Se også