Fagforeninger og SOSU-skoler: Vi kan ikke sikre fremtidens ældrepleje uden gode undervisere

SOSU-uddannelser oplever højere frafald end andre erhvervsuddannelser. Højere kvalitet af undervisningen er en vigtig del af løsningen, skriver repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og Danske SOSU-skoler.

Oprettet: 27.03.2023

Debatindlæg i Altinget af:
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde i DSR
Lisbeth Nørgaard, formand for Danske Sosu-skoler, direktør på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 
Morten Kvist Refstov, lærer, medlem af Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen i Danmarks Lærerforening, formand i Lærernes A-kasse.

Sundhedsvæsenet er i krise, og det skyldes i høj grad mangel på medarbejdere. Det gælder blandt andet social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. I dag slås 30 procent af stillingerne forgæves op, og det kan mærkes af borgerne. Vi mangler også undervisere til at sørge for, at vi får flere assistenter og hjælpere fremover.

Derfor er det vigtigt, at den nye regering vil styrke erhvervsuddannelserne. Den nye undervisningsminister, Mattias Tesfaye (S), har da også allerede markeret, at regeringen er klar til at give erhvervsskolerne et økonomisk løft, hvilket vi hilser meget velkomment. Ikke mindst den nye ministers fokus på at fremtidssikre uddannelserne ved både at sikre udstyr på skolerne, og at lærerne har de rette kvalifikationer og den efteruddannelse, der skal til.

Og det er netop vores ærinde: Vi kan ikke sikre fremtidens ældrepleje, hvis vi ikke har dygtige undervisere. Det udfordres i dag af de vilkår, som underviserne på landets SOSU-skoler arbejder under.

Fra Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og Danske SOSU-skolers side ønsker vi at gøre det mere attraktivt at tage en social- og sundhedsuddannelse. I dag falder ti procent flere fra på SOSU-skolerne sammenlignet med andre erhvervsuddannelser, og det er dybt alvorligt, når der er mangel på såvel SOSU-assistenter som SOSU-hjælpere.

Ordentlig løn og større anerkendelse

Vi mener, at en højere kvalitet af undervisningen på uddannelserne er en væsentlig del af løsningen på den udfordring. Her er det afgørende, at undervisernes arbejdsmiljø og trivsel sættes højt: At de har mulighed for at udfolde deres faglighed, og ikke mindst, at de får en ordentlig løn for deres arbejde. Men sådan er det ikke i dag, da de har en løn, der ligger alt for lavt sammenlignet med andre undervisere.

Blandt eleverne på SOSU-skolerne finder man meget forskellige forudsætninger, når det kommer til mestring af det danske sprog i skrift og tale og personligt og socialt overskud. Derfor skal underviserne have gode muligheder for at forberede undervisningen og samarbejde i teams, ligesom de bør have mulighed for at tage den nødvendige efteruddannelse, så de er fagligt klædt på til at varetage den mangefacetterede undervisningsopgave. Underviserne skal samtidig høste langt større anerkendelse for deres arbejde med disse vigtige velfærdsuddannelser.

Flere SOSU-skoler oplever i dag udfordringer med at få besat lærerstillinger med kvalificerede undervisere. Et godt fagligt arbejdsmiljø gør det muligt at rekruttere dygtige undervisere til SOSU-skolerne, og begejstringen for at undervise på en SOSU-skole vil smitte af på eleverne og deres oplevelse af, hvor højt værdsat og anerkendt faget er i samfundet.

Hvis underviserne på SOSU-skolerne oplever, at det er fagligt attraktivt at være ansat på skolerne, vil de blive i jobbet i længere tid, og de vil opbygge undervisningserfaring og kompetencer, der vil komme eleverne til gode.

Der er kort og godt brug for at sætte ind nu, så vi kan modgå den mangel på SOSU-uddannede, som vi ser ind i.