Fagforeninger til beskæftigelsesministeren: Arbejdsskaderegler giver ikke nok tryghed

Dansk Sygeplejeråd, FOA og Lægeforeningen har i et fælles brev til beskæftigelsesministeren opfordret til, at der endnu engang kigges på arbejdsskadereglerne i forbindelse med Covid-19. Bevisbyrden hviler fortsat for meget på sundhedspersonalet, og reglerne giver ikke nok tryghed til medarbejdere med anden sygdom.

Oprettet: 11.05.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

En ny vejledning fra Arbejdstilsynet skal gøre det nemmere for medarbejdere i blandt andet sundhedsvæsenet at opnå erstatning for senfølger efter Covid-19. Vejledningen kom efter massiv kritik fra blandt andre Dansk Sygeplejeråd, FOA og Lægeforeningen. De tre fagforeninger glæder sig over, at der er blevet lyttet til kritikken, men en nærlæsning af vejledningen har ikke overbevist dem om, at man nu er kommet i mål med reglerne. Derfor har de sammen sendt et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), hvor de inviterer til dialog om enkelte, men væsentlige punkter i vejledningen. 

Blandt andet skriver de i brevet, at de gerne vil diskutere, om vejledningen i endnu højere grad kan tage hensyn til, at det er svært at løfte bevisbyrden, især for sundhedspersonale med sporadisk og ikke så tæt patientkontakt.

Og hvis ikke det er muligt inden for den nugældende lovgivnings rammer, er det så et rigtigt valg, at risikoen for ikke at kunne løfte bevisbyrden i tilstrækkeligt omfang alene påhviler sygdomsramte og ikke arbejdsskadesystemet, lyder det?

”Arbejder man i frontlinjen, understreges det i vejledningen, at det er meget sandsynligt, at man kan være blevet smittet der. Det vil man tage hensyn til i sagsbehandlingen af en arbejdsskade, og det er godt, men problemerne kan opstå, hvis man ikke er frontpersonale. Så bliver formodningen om smitte eller smitterisiko på arbejdet mindre, og bevisbyrden derfor meget tungere. Det håber jeg, at beskæftigelsesministeren vil være med til at se på,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Brug for mere tryghed for kronisk syge
Sammen med FOA og Lægeforeningen er Dansk Sygeplejeråd også bekymret for, om vejledningen giver tilstrækkelig mulighed for at få erstatning for Covid-19, hvis man har eller har haft helbredsproblemer såsom astma, forhøjet blodtryk, diabetes eller lignende. Det nævnes derfor som endnu et punkt, der bør være en dialog om. I brevet står der:

Den sygdomsramtes risiko for at få COVID-19, og alvorlige følger heraf, er med meget stor sandsynlighed langt størst, hvis man i forvejen har en kronisk sygdom, men man kan udmærket have været i stand til at passe sit arbejde forud for coronasmittens fremkomst. Tilsvarende er dødsårsagen for coronasmittede med forudgående sygdom ikke altid entydig. Fordi vi ikke kender til samspillet mellem forudbestående sygdom og sygdom med Covid-19, så kan vi være bekymret for, at der bl.a. af den grund vil ske uberettiget bortfaldt eller nedsættelse af erstatning som følge heraf.”

Læs brevet til beskæftigelsesministeren