Fagforeningsformænd: Den offentlige sektor har brug for nærværende ledelse

Der er steder i den offentlige sektor, hvor der er for mange medarbejdere per leder. Det skaber højt arbejdspres for lederne og umuliggør en nærværende ledelse, som er nødvendig for, at medarbejderne kan levere, skriver fire fagforeningsformænd.

Oprettet: 07.12.2017

Debatindlæg skrevet på vegne af Brobygningssamarbejdet af Grete Christensen, Dennis Kristensen, Claus Oxfeldt og Lisa Herold Ferbing, henholdsvis formand for Dansk Sygeplejeråd, formand for FOA, formand for Politiforbundet og formand for Djøf.

I fredags annoncerede ledelseskommissionen, at den ”vil have flere chefer”, fordi der er behov for at mindske ledelsesspændet i den offentlige sektor. Ledelsesspændet forstået som antallet af medarbejdere, som den enkelte leder råder over.

Vi er som formænd for en række faglige organisationer gået sammen for at sætte en dagsorden om en attraktiv, borgernær og effektiv offentlig sektor – noget, der i høj grad er betinget af god ledelse.

Vi ser derfor umiddelbart positivt på kommissionens udmelding om mindre ledelsesspænd, som vi mener er et skridt i den rigtige retning for at øge ledelseskvaliteten i den offentlige sektor.

Vi er meget enige i og bakker op om ledelseskommissionens ønske om at skabe et reelt ledelsesrum for ledere i den offentlige sektor. For at opnå dette mål kan ét af instrumenterne netop være at mindske ledelsesspændet.

Mange af de ledelsesmæssige problemstillinger i den offentlige sektor har netop rod i rammerne omkring ledelsesmulighederne, mere end i den enkelte leder.

For langt til nærmeste chef

Vi synes derfor, det er helt afgørende, at ledelseskommissionen sætter fokus på at tage ansvar for at skabe bedre rammer for ledere ”i den spidse ende” – altså de ledere, der har medarbejdere med direkte kontakt til borgere og virksomheder.

Og her kan ledelsesspændet være endog meget stort. En undersøgelse fra KORA viser således, at hver sjette af de ledere, der er organiseret i FOA, har ansvar for mere end 100 medarbejdere.

Det giver næsten sig selv, at den nærmeste leder for så mange ikke har en reel mulighed for at tage ansvaret for faglig ledelse og udvikling af medarbejderne og vil have meget svært ved at kunne nå at tage hånd om medarbejdernes sygefravær, trivsel og arbejdsmiljø.

Nærvær til medarbejderne er en forudsætning for god ledelse

God personaleledelse er en forudsætning for en veldreven offentlig sektor. Det er en krævende opgave: Lederen skal for eksempel kunne vurdere, hvor meget ansvar den enkelte medarbejder kan håndtere for dermed at dosere den forskelligt fra ansat til ansat.

Denne form for nærværende ledelse forudsætter altså en fornuftig grænse for antallet af medarbejdere per leder. Denne grænse må naturligvis være afstemt efter opgavekompleksitet samt efter lederen og medarbejdernes evner og erfaring.

Men efter vores opfattelse er der en del steder i den offentlige sektor, hvor der er for mange medarbejdere per leder til, at det i praksis kan lade sig gøre at udøve nærværende ledelse.

Hvis der derimod er for mange, der refererer til den enkelte chef, risikerer det at føre til utilstrækkelig ledelse med konsekvenser for medarbejderne i form af uklarhed om mål, manglende feedback på opgaver, tab af mening og dermed risiko for højere sygefravær.

Samtidig skaber det ifølge en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, Lederliv fra 2015, et højere oplevet arbejdspres for lederne.

Kort sagt kan god personaleledelse dårligt foregå på afstand eller via digitaliseret kommunikation alene. Lederen skal have mulighed for at gå helt tæt på medarbejdernes arbejdssituationer – noget, der er svært at gøre, hvis man råder over flere snese medarbejdere, eller hvis ens tid er fordelt på flere geografisk adskilte matrikler.

En betydelig del af de offentligt ansatte arbejder ansigt til ansigt med borgere og gør det ofte på meget lang geografisk afstand af den nærmeste leder. Det stiller særlige krav til lederen om at kunne udøve fjernledelse, som på trods af afstanden opleves som nærværende og fagligt kompetent.

Investeringer i ledelse betaler sig i det lange løb

Færre medarbejdere per leder betyder selvsagt en forøgelse af lønsummen til ledelse. Man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette er en god prioritering af ressourcerne, eller om man i stedet burde hyre flere medarbejdere.

Men god og nærværende ledelse er en forudsætning for, at medarbejderne kan levere deres ydelser og løse deres opgaver så godt som muligt. Derfor er investeringer i ledelse og i ledernes kompetenceudvikling i det lange løb hensigtsmæssigt – ikke mindst for medarbejderne og deres produktivitet og trivsel.