Finansloven løser ikke problemerne i sundhedsvæsenet

Der er flere gode sundheds-elementer i den finanslovsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået fredag. Men det grundlæggende problem med et underfinansieret sundhedsvæsen bliver ikke løst og arbejdspresset vil fortsat vokse, mener Dansk Sygeplejeråd.

Oprettet: 30.11.2018
Morten Jakobsen, mja@dsr.dk
Foto: Lena Rønsholt

Dansk Sygeplejeråd roser finanslovsaftalen for at sætte fokus på sygeplejerskemanglen ved at ville øge optaget på sygeplejerskeuddannelserne og er glade for, at indsatsen for de små børns trivsel nu styrkes med en 3-års undersøgelse fra sundhedsplejersken. Men det store problem med, at opgaver i sundhedsvæsnet vokser betydeligt hurtigere på grund af det stigende antal ældre og børn end finansieringen øges, bliver ikke løst med den nye aftale.

"Med de penge, der er i denne finanslov, så må vi desværre konstatere, at der stadig ikke bliver afsat nok penge til sundhedsvæsenet. Med denne finanslov vil arbejdspresset for personalet i sundhedsvæsnet fortsat stige," siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Dansk Sygeplejeråd har gennem lang tid peget på, at der mangler sygeplejersker. Aktuelt viser en analyse fra DSR, at der er omkring 5.000 sygeplejerske-stillinger, hvor man har opgivet at finde kvalificeret personale. Og fremskrivninger viser, at manglen vil stige frem mod 2025. Derfor er det godt, at der er fokus på sygeplejerskeuddannelserne i aftalen.

"Regeringen og Dansk Folkeparti er opmærksomme på, at der er brug for at øge optaget af sygeplejersker. Vi vil gerne kvittere for, at man vil uddanne nok til den fremtidige efterspørgsel. De kan starte med at tage de 1.300 første-prioritetsansøgere ind, der ikke bliver optaget i dag. Vi ser frem til at høre fra regeringen om dette. Og så er vi skuffede over, at 2-procents besparelsen på uddannelsesområdet fortsat ikke er væk," siger Grete Christensen.

Et virkeligt godt punkt i aftalen er, at sårbare familier med småbørn fremover får tilbudt en 3-års-undersøgelse i hjemmet af en sundhedsplejerske.

"Det er fantastisk, at der investeres i 3-års undersøgelser for de små. Det har vi i Dansk Sygeplejeråd arbejdet for i mange år. Netop gennem sundhedsplejen hjælper vi flere på rette vej tidligt i livet. Og investering i sundhedspleje er lig investering i mere lighed i sundhed," siger Grete Christensen.

Finansloven for 2019 

Læs flere nyheder om arbejdsmiljø