Fire formænd: Politikere skal investere i velfærden trods kriser

DEBAT: Krig, inflation og høje energipriser presser både privatøkonomien og de offentlige budgetter. Men vi har ikke råd til at skrue ned for kvaliteten i vores borgernære velfærd. Vi skal tværtom investere mere.

Oprettet: 04.10.2022
FOTO: Søren Svendsen

Debatindlæg af Mads Bilstrup, fmd. Dansk Socialrådgiverforening, Grete Christensen, fmd, Dansk Sygeplejeråd, Elisa Rimpler, fmd. BUPL og Gordon Ørskov Madsen, fmd. Danmarks Lærerforening. Bragt i A4 Medier. 

Vores fælles velfærd er under pres. Og i en sådan grad, at det truer flere af vores bærende samfundsinstitutioner.

Der mangler faglighed og tid til nærvær, omsorg og kvalitet i opgaveløsningen i vores sundhedsvæsen, i daginstitutioner, skoler, jobcentre og familieafdelinger. Det har alvorlige konsekvenser for den borgernære velfærd.

Som sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere ser vi det med egne øjne. Og vi oplever det på egen krop og tager det med hjem, når vi ikke er i stand til at levere den støtte og omsorg, som børn, patienter og udsatte borgere har brug for, uanset hvor stærkt vi løber, og hvor hårdt vi prøver.

Årsagen er velkendt: Vi mangler kolleger, og vi mangler arbejdspladser med ordentlige rammer og vilkår for vores arbejde og faglighed.

På sygehusene mangler der allerede i dag i nærheden af 5.000 sygeplejersker. Det gør det vanskeligt at levere sygepleje af faglig forsvarlig karakter, hvilket sætter omsorgen for patienter og deres sikkerhed over styr.

I daginstitutionerne udgør pædagoger i dag kun halvdelen af det pædagogiske personale. Manglen på faglighed går ud over arbejdet med at styrke børnenes trivsel og udvikling i den vigtigste fase af deres liv.

I folkeskolen bliver næsten hver femte lærerstilling varetaget af medarbejdere uden en læreruddannelse. Det går ud over kvaliteten i den undervisning, som eleverne bliver mødt med.

Hver fjerde socialrådgiver forlader deres job i løbet af et år, og mange forsøg på at rekruttere en anden ender forgæves. Det går ud over hjælpen til udsatte børn og voksne, der bliver forsinket, så problemerne vokser sig større.

Vi ser med stor bekymring på, hvordan antallet af ansøgere til uddannelserne som sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver styrtdykker, og hvordan dygtige kolleger forlader vores arbejdspladser i utide eller går ned i tid på grund af nedslidning og dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Det er en ond spiral, som dræner fagligheden, giver mindre tid til faglig sparring og udvikling af vores praksis - og dermed også dårligere kvalitet i vores indsats over for borgerne. Kort sagt ringere velfærd.

Den udvikling er ingen tjent med. Derfor er der brug for politisk handling nu for at genoprette fagligheden og fremtidssikre kvaliteten i den offentlige sektor. Vi har brug for politikere, der vil gøre det attraktivt at vælge en karriere som sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver.

Det handler om:

  • At styrke professionsuddannelserne og adgangen til efter- og videreuddannelse
  • At investere i bedre vilkår og rammer, der giver os mulighed for at løse kerneopgaven med borgerne på et højt fagligt niveau
  • At skabe nogle arbejdspladser der gør, at lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker kan holde til jobbet i et helt arbejdsliv – også på fuld tid
  • At rette op på lønefterslæbet og sikre en løn, der matcher vores faglighed

Hvis vi slækker på fagligheden og kvaliteten i sundhedsvæsnet, daginstitutioner, skoler og indsatsen over for udsatte borgere, kender vi resultatet: Flere syge, mere mistrivsel, dårligere undervisning og flere udsatte borgere med lavere livskvalitet.

Det har vi ikke råd til hverken menneskeligt eller samfundsøkonomisk. Stærk velfærd er fundamentet for trivsel for alle borgere gennem hele livet. Det samfundsløfte skal en kommende regering forpligte sig på.