Flere end 400 diskuterede fremtidens sundhedsvæsen

Der var fuldt hus og livlig debat, da der i går var kaldt til debatmøde om fremtidens sundhedsvæsen. Bag arrangementet stod Danske Regioner, KL, Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, FOA og Danske Patienter.

Oprettet: 09.11.2018
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Der er brug for forandringer og nye måder at gøre tingene på, hvis sundhedsvæsenet skal kunne håndtere et stigende antal patienter. Så langt var alle enige, da der i går var debat om fremtidens sundhedsvæsen i Axelborg i København. Men hvor bør politikerne rette deres fokus, hvis sundhedsvæsenet skal kunne imødekomme patienternes forventninger om både sammenhæng, nærhed og høj kvalitet? Det spørgsmål var der mange bud på fra patienter, pårørende og medarbejderrepræsentanter.

Brug for mere opgaveglidning
Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, var en af dem, der deltog i debatten. Hun påpegede, at man i mange år har tilført færre midler til sundhedsvæsenet, end der er brug for, og det har betydet færre medarbejdere.

”Det betyder, at der ikke er tid til de opgaver, der er”, sagde hun.  

Derfor er der brug for at mange tænker anderledes i forbindelse med en stor sundhedsreform. Blandt andet skal man blive bedre til at udnytte kompetencerne på tværs af de mange faggrupper:

”Sygeplejersker kan løfte langt flere opgaver uden hele tiden at skulle forstyrre lægen. Vi skal blive bedre til at udnytte ressourcerne og kompetencerne rigtigt – det vil også give mere luft i systemet.”

Flere ældre presser økonomien

Lige nu er der meget lidt luft i systemet, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at det bliver bedre. Ifølge udlægningen fra sundhedsøkonom Jakob Kjellberg vil der i 2025 være 39 pct. flere 80-89-årige, og uanset hvordan man går det op, vil det blive dyrere at drive sundhedsvæsen.

Samtidig bliver der færre i den gruppe, som udgør arbejdsstyrken. Derfor bliver man ifølge Jakob Kjellberg nødt til at lave nogle forløb, som er lige så gode eller bedre, men som er billigere. Det løser man ikke ved en reform hvert femte år, men ved konkret at løse opgaverne løbende, lød det.

Brug for forpligtende samarbejde på tværs af sektorer

En stor opgave bliver at få skabt mere sammenhæng på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Her blev der fra mange sider efterlyst mere viden om, hvad der foregår ude i de enkelte kommuner og krav om kvalitetsstandarder. Der blev også efterlyst flere forpligtende samarbejder mellem regioner og kommuner. Det går ud over patienterne, når ansvaret for opgaven ikke er entydigt placeret, og man ikke kan finde ud at samarbejde.

Men vi får bedre løsninger, når vi samarbejder, lød det fra Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. Hun pegede konkret på et forslag om brobyggersygeplejersker, der skal sikre overblik og sammenhæng, når patienter bevæger sig mellem sygehus og det kommunale sundhedsvæsen.

Debatten sluttede af med en debatrunde med en række Christiansborgpolitikere, hvor dagens varmeste emne ikke så overraskende var regioners fremtid. Her afkrævede flere fra salen svar på, hvad det er for nogle analyser, der får Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti til at mene, at det vil gå bedre med sundhedsvæsenet, hvis man nedlægger regionerne.  

Læs mere om Dansk Sygeplejeråds ønsker til en sundhedsreform

Se et uddrag af Grete Christensens indspark til debatten