Flere mænd optaget på sygeplejerskeuddannelsen

10 pct. flere mænd er i år blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen i forhold til 2019. Forestillinger og mande- og kvindefag er stadig årsag til, at tallet ikke er højere, og det kræver en aktiv indsats, hvis tallet skal stige i fremtiden, siger Dorthe Boe Danbjørg.

Oprettet: 31.07.2020
Maria Klit, mkl@dsr.dk

”Det er positivt, at flere mænd i år har søgt sygeplejefaget, men tallene vidner også om, at der fortsat ligger meget arbejde forude, hvis vi i fremtiden skal have flere mænd ind i faget,” siger næstformand for Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg.

Et notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at 10 pct. flere mænd i år er blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen forhold til 2019. Det svarer til 29 flere mænd. Der er dog ingen procentvis ændring i andelene mellem kvinder og mænd blandt de optagne i forhold til 2019. Mænd udgør fortsat kun 7 pct. af alle optagne - en fordeling, der har ligget stabilt de seneste år.
 

Flere mænd kan afhjælpe mangel

Danmark har generelt et meget kønsopdelt arbejdsmarked, men den skæve fordeling af mænd og kvinder på sygeplejerskeuddannelsen er ikke kun problematisk set fra et ligestillingsperspektiv, forklarer Dorthe Boe Danbjørg.

”Allerede nu er der mangel på sygeplejersker, og behovet for arbejdskraft forventes kun at stige yderligere de kommende år. Når størstedelen af de unge mænd ikke søger faget, går vi hvert år går glip af halvdelen af en ungdomsårgang,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

Netop sygeplejerskemangel var i første omgang årsag til, at mænd overhovedet fik mulighed for at blive sygeplejersker. Det er ikke mere end 70 år siden, at autorisationen ifølge loven kun kunne udstedes til kvinder. På grund af datidens akutte sygeplejerskemangel blev loven taget op til revision, og de første mandlige sygeplejeelever blev som et eksperiment optaget på uddannelsen i 1951.
 

Myten om kvinde- og mandefag skal aflives

”Både farmakologi og matematik er nødvendige kompetencer i sygeplejen, og teknologi fylder generelt meget i sygeplejerskes hverdag. Men det faktum drukner i den grundlæggende fortælling om sygepleje som et omsorgs- og kvindefag, og ​det er jo problematisk, hvis det er det, der afholder mange mænd fra overhovedet at overveje uddannelsen,” siger hun og fortsætter:

”Selvom det er positivt, at vi i år kan byde 29 flere mænd velkommen til faget, bliver vi nødt til fremadrettet at tale om køn og uddannelse på en helt anden måde, end vi gør i dag. Hvis vi på sigt vil tiltrække endnu flere mænd til sygeplejen, skal vi alle gøre en aktiv indsats for at hjælpe de unge med at udfordre de gængse fordomme om køn og fag.”