Flere skal have mulighed for fuldtid i kommunerne

KL og Forhandlingsfællesskabet er blevet enige om en indsats, der skal sikre, at langt flere kommunale medarbejdere skal have mulighed for at arbejde på fuld tid. Det langsigtede mål er et kommunalt arbejdsmarked med fuldtid som det normale udgangspunkt, men stadigvæk med mulighed for deltid.

Oprettet: 06.02.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Mangel på arbejdskraft er en alvorlig udfordring på velfærdsområderne. Samtidig arbejder omkring 40 procent af medarbejderne i den kommunale sektor i dag på deltid. Hos nogle grupper er andelen endnu større. Det gælder for eksempel i ældre- og sundhedssektoren, hvor næsten 80 procent er ansat i en deltidsstilling.

Det har nu fået KL og forhandlingsfællesskabet til at gå sammen om en indsats i tæt samarbejde med 10-15 nøglekommuner. Sammen skal de udvikle og afprøve handleplaner og redskaber, som senere kan bredes ud til de øvrige kommuner. 

Med indsatsen ønsker KL og Forhandlingsfællesskabet at udfordre de mange deltidsansættelser i kommunerne med respekt for, at en så stor forandring kræver tid. Skal langt flere ansættes på fuldtid, handler det om at udvikle og tilpasse de kommunale arbejdspladser, så fuldtidsansættelse både bliver attraktivt for den enkelte medarbejder, gavner arbejdsmiljøet og samtidigt er muligt i forhold til driften. Blandt andet skal det fortsat tages hensyn til sammenhængen mellem arbejds- og privatliv og til forskellige livsfaser hos de enkelte medarbejdere.

Netop denne del af indsatsen er vigtig at fremhæve over for medarbejderne, mener Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd:

”Fuld tid er ikke noget, der skal presses ned over hovedet på nogen. Det skal ske ved, at dem, der gerne vil op i tid, får mulighed for det, og ved at flere får lyst til det, fordi det bliver muligt. Når vi bakker op om målsætningen om, at flere kommer op i tid, er det blandt andet for at styrke professionen og for at fremme ligestillingen,” siger hun.

Flere på fuld tid vil være gavnligt for ligestillingen mellem kønnene, fordi deltidsansættelser har store privatøkonomiske konsekvenser for den enkelte medarbejder, både i forhold til lavere livstidsindkomst og pension. Det rammer mange kvinder.

Projektet sættes i gang hen over foråret, hvor muligheden for at deltage som nøglekommune også vil blive meldt ud.

Forhandlingsfællesskabet har 51 medlemsorganisationer, herunder Dansk Sygeplejeråd, og repræsenterer 565.000 ansatte i de 98 kommuner og de fem regioner.

Sygeplejerskers arbejdstid i kommunerne

40 pct. af de kommunalt ansatte sygeplejersker på fuld tid (2019). Det er flere end i 2007, hvor 36 pct. arbejdede på fuld tid.

49 pct. arbejder mellem 30 og 36,9 timer, mens det i 2007 var 42 pct.

Derimod er der blevet færre, som arbejder under 30 timer - 22 procent i 2007 mod 12 pct. i 2019.