Flere sygeplejersker arbejder i almen praksis

På fire år er der kommet 20 pct. mere personale i almen praksis, heraf er en stor del sygeplejersker. De er med til at løfte stadig flere opgaver i det nære sundhedsvæsen.

Oprettet: 01.12.2022
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Antallet af praktiserende læger er det samme, men der er til gengæld kommet flere sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere og andre sundhedsfaglige medarbejdere i almen praksis.  

Det betyder, at antallet af ansatte i almen praksis er steget med næsten 20 procent på bare fire år, så der i dag over 5.000 fuldtidsansatte i almen praksis. Det viser en ny opgørelse fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

De store grupper af ansatte er især sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Det er en udvikling, der giver rigtig god mening, mener Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd:

”Det nære sundhedsvæsen overtager flere og flere opgaver, og ikke mindst er der sket en stor stigning i antallet af patienter med kroniske sygdomme. Sygeplejerskerne løser en kæmpe opgave i forhold til at opspore, forebygge og lave kontroller for borgere med kroniske sygdomme, ligesom de er eksperter i en lang række andre opgaver i almen praksis. Derfor er det meget positivt, at lægerne flere steder er kommet i gang med at ansætte flere sygeplejersker i almen praksis, men det er langt fra alle steder, man er i mål.”

Stadig flere opgaver kræver flere ansatte

Udviklingen flugter med den forrige regerings ambition om at udvide almen praksis’ brug af personale. Og er i tråd med den vision, som er formuleret i fællesskab af PLO og Danske Regioner, om at lægen tager sig af de patienter, der har størst behov. 

Formand for PLO, Jørgen Skadborg siger i en pressemeddelelse:

"Sundhedsreformen taler sit tydelige sprog: Flere opgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen. Skal borgerne møde en stærk og effektiv almen praksis, der kan spare befolkningen for hospitalsbesøg, er der brug for tiltag, som muliggør, at borgere med eksempelvis et komplekst sygdomsbillede eller psykisk mistrivsel i endnu højere grad end i dag kan få hjælp i almen praksis. Derfor er der brug for de mange flere ansatte i klinikkerne, men der er også brug for flere praktiserende læger.” 

Bagud med opkvalificeringen

Det er forventningen, at konsultationssygeplejersker i fremtiden vil få flere opgaver inden for forebyggelsessamtaler, tidlig opsporing, screeninger, opfølgning på borgere med kroniske sygdomme og samarbejde på tværs af sektorer.

Med de flere opgaver, kommer også et behov for videreuddannelse. Her viser en tidligere undersøgelse blandt konsultationssygeplejerskerne, at 54 pct. svarer, at de har brug for mere efteruddannelse for at løse deres opgaver. 

I forbindelse med udspillet ’En læge tæt på dig’ fra 2018, blev der da også indgået en aftale om udmøntningen af efteruddannelsestiltagene mellem Danske Regioner og PLO. Den betød blandt andet, at ti praksissygeplejersker om året skulle gennemføre specialuddannelsen i borgernær sygepleje i perioden 2018 – 2021. Denne periode er siden blevet udvidet, så den nu løber frem til udgangen af 2023. Indtil nu har Danske Regioner kun kendskab til at to sygeplejersker har gennemført uddannelsen.

Læs mere om analysen fra PLO