Flere sygeplejersker kan skaffes blandt de unge

Hvor finder man flere sygeplejersker i en tid, hvor stort set ingen sygeplejerske går ledig? Ét svar kan være at øge optaget på sygeplejerskeuddannelsen. I så fald står 1.300 personer klar til at træde over dørtærsklen på sygeplejeskolerne.

Oprettet: 14.11.2018
Ditte-Marie Runge
Politikerne kommer ikke uden om at øge dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen, mener Dansk Sygeplejeråd
Foto: Tim Gouw, Pexels

For at skaffe nok sygeplejersker til fremtiden er det bl.a. nødvendigt, at flere bliver optaget på sygeplejerskeuddannelsen. Ifølge tal fra Dansk Sygeplejeråds analyseafdeling vil der mangle over 6.000 sygeplejersker i 2025, hvis der ikke gøres noget ved problemet. Selvom der er blevet ansat flere sygeplejersker siden årtusindskiftet, er vi også blevet langt flere børn og ældre, og gruppen af folk med kronisk sygdom er voksende.

Ifølge formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, kan et øget optag på sygeplejerskeuddannelsen være en af mulighederne for at få flere sygeplejersker.

”Hvis optaget øges, får vi flere sygeplejersker. Men det vil langtfra være nok. Vi skal også arbejde for, at arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne bliver bedre. Arbejdsmiljøet skal være en spirekasse til at give én lyst til at arbejde indenfor feltet,” siger Grete Christensen.

I år blev 1.341 ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen afvist. De havde alle uddannelsen som førsteprioritet, men da det er politisk fastsat, at der maksimalt må optages 3.770 elever, var der ikke plads til dem. Dertil kommer de ansøgere, som søgte uddannelsen, men som ikke havde den som førsteprioritet. Ifølge beregninger fra DSR Analyse kunne der altså være optaget 1.341 flere studerende i år, hvis man fraveg de politisk bestemte regler. Dermed ville der – med et frafald på 25 pct. – om tre et halvt år stå 1.005 nyuddannede sygeplejersker klar til at tage fat.

 

Hver fjerde studerende tabes

Også formanden for Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann, der til daglig er rektor på Københavns Professionshøjskole, er enig i, at et øget optag vil kunne løse en del af sygeplejerskemanglen. Men som det er nu, er det ikke en realistisk mulighed på kort sigt, siger han.

”Øget optag er åbenlyst en god idé. Mange dygtige ansøgere afvises i dag. Men vi har p.t. ingen mulighed for at øge optaget. Dimensioneringen skal løftes mærkbart, og der skal skaffes praktikpladser og kyndige vejledere i klinikken,” mener Stefan Hermann.

Men selvom optaget blev øget, ville alle optagne ikke komme ud på den anden side som sygeplejersker. For i dag falder hver fjerde studerende fra uddannelsen.

Stefan Hermann mener ikke, at professionshøjskolerne kan gøre meget mere, end de i forvejen gør, for at holde på de studerende:

”Vi kan kun påvirke frafaldet i mindre omfang. Men der kan gøres mere, navnlig i forhold til de dygtigste og mest motiverede studerende. Men regeringens besparelser gør det meget vanskeligt.”

Grete Christensen er ikke voldsomt bekymret for frafaldet:

”Der er ikke flere, der falder fra sygeplejerskeuddannelsen, end fra andre professionsuddannelser. Når man er et ungt menneske, udvikler man sig og skifter måske mening. Men vi skal selvfølgelig bestræbe os på at holde fast i dem, der brænder for faget.”

Læs mere om dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen