Flere sygeplejersker siger op uden at have andet job

Et stigende antal sygeplejersker har fået nok og siger op. Det viser tal fra Din Sundhedsfaglige A-kasse, som kan se stigende tendens til, at sygeplejersker siger op uden at have et andet job på hånden.

Oprettet: 11.10.2021
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Foto: Søren Svendsen

Farvel og tak. Et stigende antal sygeplejersker har fået nok af forholdende i sundhedsvæsenet og vælger at sige jobbet op. Nogle af dem også uden at de har et andet job på hånden.

Ifølge tal fra Din Sundhedsfaglige A-kasse har en ud af 10 sygeplejersker, der bliver ledig, selv opsagt sin stilling. Det er flere end i de foregående år. Sammenligner man 3. kvartal i 2014 med 3. kvartal i 2021, er antallet af sygeplejersker, der siger op uden at have et job på hånden, således steget med mere end 40 pct.

”Lige nu mærkes konsekvenserne af manglen sygeplejersker for fuld udblæsning. Ikke mindst af sygeplejerskerne selv. De har arbejdet under et alt for højt pres i årevis, og derfor hører vi også om flere, der siger op eller søger helt ud af faget. De har simpelthen fået nok af urimelige arbejdsvilkår kombineret med for ringe løn,” siger Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd og formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Sammenligner man sygeplejersker med de øvrige faggrupper i Din Sundhedsfaglige A-kasse, er sygeplejersker den faggruppe, der oftest selv siger op uden at have et andet job. I tredje kvartal 2021 var det i alt 101 sygeplejersker, der valgte at sige jobbet op uden at have et andet på hånden.

Hver tiende har søgt nyt job inden for en måned

At mange sygeplejersker drømmer om et andet arbejdsliv ses også af en medlemsundersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd fra tidligere i år. I den svarer hver tiende sygeplejerske, at de har søgt nyt arbejde inden for den seneste måned, og en ud af 20 har søgt arbejde helt uden for faget.

”Det siger alt om den kritiske situation sundhedsvæsenet står i lige nu, når så mange sygeplejersker ønsker sig langt væk. I udgangspunktet er sygeplejersker jo glade for deres arbejde og kan ikke forestille sig noget mere meningsfuldt, hvis ellers rammerne er til, at man kan udfolde sin faglighed. Det er de bare slet ikke rigtig mange steder i sundhedsvæsenet,” siger Anni Pilgaard. 

Læs mere om ledighedstallene fra Din Sundhedsfaglige A-kasse

Læs mere om tallene om jobsøgning