Flere uddannelsespladser til sundhedsplejersker

Fra i år øges antallet optagede på sundhedsplejerskeuddannelsen permanent til 120. Et vigtigt skridt for både forebyggelse, børns sundhed og arbejdsmiljø, mener Dansk Sygeplejeråd.

Oprettet: 03.02.2021
Emma Tram, redaktionen@dsr.dk

Dansk Sygeplejeråd har i flere år presset på for at få uddannet flere sundhedsplejersker, for at der er tid og personale nok til tidlige indsatser og forebyggende arbejde med børnefamilier, særligt i de udsatte familier.

Indsatsen bærer nu frugt, idet sundhedsminister Magnus Heunicke har besluttet, at optaget på sundhedsplejerskeuddannelsen skal øges fra 100 pladser til 120 pladser årligt med virkning for optaget i 2021.

”Jeg er meget opmærksom på, at der er behov for at få uddannet flere sundhedsplejersker, da det er helt afgørende, at der er et tilstrækkeligt antal sundhedsplejersker i landets kommuner til at løfte de vigtige opgaver i sundhedsplejen,” skriver Sundhedsminister Magnus Heunicke.

Nyheden om flere studiepladser møder stor tilfredshed i Dansk Sygeplejeråd, da der er stor mangel på sundhedsplejersker, og det er helt tydeligt hvor vigtige de er i det forebyggende arbejde,  fortæller formand Grete Christensen.

”Det er vigtigt at uddanne flere sundhedsplejersker, for vi ved, at de første 1000 dage i et barns liv er afgørende for, hvor godt og sundt et liv barnet får. Og her spiller sundhedsplejerskerne en kernerolle,” siger hun.


Midlertidig løsning siden 2017

En undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viste i marts 2020, at næsten halvdelen af de ledende sundhedsplejersker havde svært ved at rekruttere sundhedsplejersker, og omkring hver fjerde havde ledige stillinger.

Der har fra 2017 været en midlertidig ordning med 120 pladser, men denne ophørte sidste år.

Sundhedsstyrelsen har i en årrække givet dispensation til en række kommuner så de midlertidig kan ansætte sygeplejersker, der ikke er videreuddannet til sundhedsplejerske, til at udføre nogle af sundhedsplejerskernes opgaver.

Manglen på sundhedsplejersker kan betyde at kvaliteten sænkes eller at opgaver skæres fra – for eksempel at familier får færre hjemmebesøg eller at der tilbydes mindre sundhedsundervisning i folkeskolen.

Manglen på sundhedsplejersker kan desuden påvirke arbejdsmiljøet og give større pres på de nuværende sundhedsplejersker, som på grund af travlhed må undvære pauser og har overarbejde.


Finansiering af de nye praktikpladser mangler

Spørger man Dansk sygeplejeråd er der dog en enkel brik af puslespillet, som ikke er på plads endnu, nemlig finansieringen af de to praktikperioder for de sidste 20 pladser.

Kommunerne skal lige nu selv finansiere de ekstra 20 pladser, og det kan ifølge Dansk Sygeplejeråd være en barriere for at få alle pladser anvendt. Dansk Sygeplejeråd håber, at man i kommende økonomiaftaler kan finde frem til en mere bæredygtig model for finansieringen af sundhedsplejerskernes praktik.