Flertal af danskerne: Politikerne bør løse uligeløn

Den markante forskel på lønnen i typiske mande- og kvindefag er et problem, som politikerne skal prioritere at løse. Det mener tre ud af fire danskere i ny undersøgelse.

Oprettet: 07.03.2019
Både kvinder og mænd kan være hovedforsørgere, derfor bør traditionelle kvindefag lønnes lige med mandefag.

Fortidens syn på manden som familiens hovedforsøger og den arbejdende kvindes løn som et supplement til mandens slår stadig tydeligt igennem på danskernes lønsedler.

Ansatte i fag med mange kvindeligt ansatte får nemlig markant mindre i løn end ansatte i typiske mandefag, og det afspejler sig også i et gennemsnitligt løngab kønnene imellem på 13,1 procent. Forskellen er endnu større, hvis man alene kigger på ansatte i fag med mellemlange videregående uddannelser. Her får grupper som sygeplejersker og pædagoger op til 20 procent mindre i løn end grupper som bygningskonstruktører og diplomingeniører.    

”Det er både dybt uretfærdigt og udtryk for en tid, vi ellers hævder at have forladt, når vi bryster os af at være et samfund med høj grad af ligestilling. Det er et problem, som landets politikere skal gøre op med,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Samme holdning har et stort flertal af danskerne. I en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for Ligelønsalliancen, svarer tre ud af fire danskere (77 procent), at politikerne ”skal prioritere at finde en løsning på lønforskellen mellem mande- og kvindedominerede fag”.

Ligelønsalliancen består af Sundhedskartellet, FOA, BUPL og Socialpædagogerne.  

Historisk uretfærdighed skal rettes op

En af årsagerne til de store lønforskelle fagene imellem er, at de kvindedominerede fag blev fastholdt og indplaceret på lavere løntrin end de klassiske mandefag ved Tjenestemandsreformen tilbage i 1969. Fordi kvindens løn betragtedes som en biindtægt til mandens.

”Vi lever med en historie om, at pleje- og omsorgsfag ikke skulle værdisættes så højt, fordi kvinder ikke har forsørgerpligt. Men det holder ikke i et moderne samfund, og det giver ingen mening, at det skal være mere værd at passe på folks penge, end på de syge, børnene og de ældre,” siger Grete Christensen.

Ikke i orden

Ligelønsalliancen har flere gange appelleret til folketingspolitikerne om at afsætte en særlig pulje til ligeløn. Samtidig har flere partier stillet lovforslag om samme uden at have vundet opbakning.

Budskabet på Kvindernes Internationale Kampdag fra de fire formænd i Ligelønsalliancen lyder:

”Det er ubegribeligt, at vigtige faggrupper, der dagligt arbejdet med at plejer, støtter og udvikler samfundets syge, ældre, børn og udsatte stadig ikke værdsættes højere. Det er uordentligt både over for dem, der er på arbejdsmarkedet i dag, og over for de børn og unge, som skal træde ind på arbejdsmarkedet og som må vente endnu et halvt århundrede på ligeløn.”

Læs hvad danskerne mener i undersøgelsen:  Danskernes holdning til ligeløn

Ligelønsalliancen har i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag sendt to kønsneutrale rapportere på Mission Ligeløn på Hovedbanegården, hør hvad danskerne svarer:

Læs mere om ligeløn