Flest Covid-19 smittede blandt sygeplejersker – og flest på hospitalerne

Der er flest sygeplejersker, der er testet positive for Covid-19 på hospitalerne. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der også afslører, at sygeplejerskerne er dem, som stikker mest ud i statistikken.

Oprettet: 28.05.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

930 sygeplejersker på hospitalerne er, siden corona ramte Danmark, blevet bekræftet smittet Covid-19. Det svarer til 2,36 pct. af alle sygeplejersker på hospitalerne, og de er dermed den gruppe af medarbejdere, som er flest bekræftede tilfælde af Covid-19. Det viser en ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

Af den fremgår det også, at sygeplejerskerne generelt er den gruppe af medarbejdere i sundheds- og ældresektoren, som har den største andel af konstaterede Covid-19 smittede. I alt er 1,21 pct. af medarbejderne i sundhedssektoren og 0,73 pct. i ældreplejen blevet bekræftet smittet med Covid-19.

"Det bekræfter desværre det billede, vi har set i andre lande af, at sundhedsmedarbejdere i frontlinjen er meget udsatte for smitte. Og det viser desværre også, at sygeplejerskers bekymring for, hvor udsatte de har været under krisen, har været velbegrundet", siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Hun henviser til en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon foretog for Dansk Sygeplejeråd i slutningen af april, der viser, at 45 pct. af sygeplejerskerne i høj eller nogen grad er bekymret for at blive smittet med Covid-19.

Frontmedarbejdere er mere udsatte

Tallene viser også, at der er en større andel blandt ansatte i sundheds- og ældresektoren, der er blevet bekræftet smittet end blandt danskerne generelt. Mens antallet af smittede medarbejdere samlet set er på 3.231, er der i den samlede befolkningen 11.441, der på et tidspunkt har fået konstateret smitte med Covid-19. Det svarer til, at 28 pct. af dem, der er testet positive, er ansatte i sundheds- og ældresektoren.

"Det er fuldstændig afgørende, at arbejdspladserne forfølger nye smittetilfælde, som det for eksempel sker på Nordsjællands hospital, hvor der senest er konstateret et smitteudbrud blandt de ansatte på en ortopædkirurgisk afdeling. Den læring, de og andre indsamler, skal vi bruge til at udbygge vores viden om, hvordan vi bekæmper smitte generelt og specifikt beskytter de ansatte mod Covid-19", siger Grete Christensen.

I alt er det 0,2 befolkningen, der er blevet testet positive for Covid-19. Nøjagtigt hvor stor forskellen på smitten er mellem medarbejdere og befolkningen er forbundet med en vis usikkerhed, da teststrategien er ændret flere gange, og da flere medarbejdere i sundheds- og ældresektoren er blevet testet end i befolkningen.

Se alle tallene fra Sundhedsdatastyrelsen