Florence Nightingale 200 år. Den bedste anerkendelse er rimelige arbejdsvilkår

DEBAT: Den moderne sygepleje hviler på skuldrene af Florence Nightingale. Verdens mest kendte sygeplejerske og en af de mest omtalte kvinder i verdenshistorien. Tirsdag den 12. maj er det 200 år siden, hun blev født, og dagen er af flere grunde værd at markere.

Oprettet: 11.05.2020

Debatindlæg af Grete Christensen, formand for Dansk sygeplejeråd, bragt i Avisen Danmark

 Florence Nightingale var nemlig en imponerende kvinde og sygeplejerske, der tilskrives æren for den moderne sygepleje. Blandt andet fandt hun ud af, at dødeligheden for kvindelige sygeplejersker var højere end for kvinder generelt, og hun viste dermed, at det er vigtigt at beskytte dem, der skal pleje de syge.

Det er da heller ikke kun os sygeplejersker, der synes, at Florence Nightingales 200års fødselsdag er værd at markere. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har i samme anledning udråbt 2020 til at være ’Year of the Nurse and the Midwife’. Det er gjort for at sætte fokus på værdien af sygepleje og det faktum, at det betaler sig at investere i sygeplejersker. Forskningen viser, at det rette antal sygeplejersker til det rette antal patienter har afgørende betydning for patienternes helbred og forløb. Aktuelt har coronaepidemien og udsigten til at komme til at mangle sygeplejersker da også givet sved på panden i Danmark og i mange andre lande.

Det var Florence Nightingale, der grundlagde den vidensbaserede tilgang, som karakteriserer sygeplejerskernes arbejde i dag. Ligesom vi i dag taler om social afstand og at spritte eller vaske hænder for at undgå smitte, så var Florence Nightingale overbevist om, at sengene på hospitalerne skulle stå med en vis afstand, og sygeplejerskerne skulle vaske hænder regelmæssigt. Alt sammen baseret på hendes iagttagelser og optegnelser. Dem indsamlede hun blandt andet i forbindelse med Krim-krigen i 1854, hvor hun ledte sygeplejerskernes indsats. Her stod hun for at etablere et hospital og for at skaffe forsyninger til hospitalet.

Meget er anderledes i dag, og alligevel er der mange paralleller. Under Coronakrisen har sygeplejersker og andre medarbejdere i sundheds- og ældresektoren også skullet hjælpe med at sikre høj hygiejne og sikkerhed for både patienter og medarbejdere. Det har været helt naturligt i sygehusvæsenet, og har nu bibragt en styrket opmærksomhed på den sygeplejefaglige videns betydning i mange kommuner.

Når vi betragter Florence Nightingale i lyset af coronatiden, er det også oplagt at drage paralleller til den status, Florence Nightingale fik på grund af sit mod og opofrelse. Tilsvarende taler mange om, at sygeplejersker og andre sundhedsmedarbejdere har fået en ny heltestatus under coronakrisen. Det er helt fortjent, da det er dem, som har stået i frontlinjen og sat deres eget helbred på spil.

Nutidens sygeplejersker imponerer ligesom Florence Nightingale med deres dedikation. Når det er sagt, er 200årsdagen også en anledning til endnu engang at gøre op med den kaldstanke, som mange stadigvæk forbinder sygeplejersker med. Sygeplejen blev på Nightingales tid og helt frem til 1930’erne set som et kristent kald, der gik ud på at tjene andre. Det betød blandt andet, at danske sygeplejersker boede på hospitalet, og først efter anden verdenskrig, blev det anerkendt, at sygeplejersker kombinerede arbejdet med ægteskab og familieliv.

Netop kombinationen af arbejde og familieliv har været en udfordring for mange sygeplejersker i de seneste måneder, da coronakrisen har betydet kollesale omvæltninger i sundhedsvæsenet. Midt i al usikkerheden har mange sygeplejersker glædet sig over den stærke holdånd, samarbejdet og de store faglige udfordringer. Men det er også tydeligt, at det har tæret. Alle har accepteret, at de i en periode skulle være mere fleksible med ekstra arbejde, skæve vagter og kortere varsler, men nu er mange også ved at være slidt.

Sygeplejerskerne brænder for deres arbejde, de er dedikerede og tøver ikke med at gå en ekstra mil. Men sygepleje anno 2020 er en profession med høje faglige standarder – ikke et kald. Og sygeplejersker ønsker at blive anerkendt for deres professionalisme De er glade for danskernes tak og hyldest, men den bedste anerkendelse er nu rimelige arbejdsvilkår og betaling for den fleksibilitet, der gør sygeplejersker til noget ud over det sædvanlige.