"Folk dør på flersengsstuer"

Den alvorlige situation i sundhedsvæsnet kan virkelig mærkes på Nykøbing Falster sygehus, hvor massiv mangel på sygeplejersker resulterer i nedlukning af stuer, der betyder færre enestuer og patienter, som uden afskærmning dør på flersengsstuer, fortæller bekymret afdelingssygeplejerske.

Oprettet: 27.09.2021
Alexandra Pedersen, alp@dsr.dk
Stockphoto
Foto: Lena Rønsholdt

Afdelingssygeplejerske Lise Hammerich på medicinsk afdeling på Nykøbing Falster sygehus fortæller til DSR.dk, at sygeplejerskerne på afdelingen flere gange har stået i situationer, hvor alvorligt syge patienter dør på flersengsstuer på grund af nedlukning af sengepladser, grundet for få ansatte sygeplejersker, hvilket resulterer i manglende enestuer på afdelingen. 

”Hos os er der ikke plads til, at patienterne ligger på gangene. Det betyder desværre, at de i stedet ligger tæt på flersengsstuer. På grund af overbelægning har vi ingen muligheder for at afskærme de patienter, som har brug for det. Vi har tidligere måtte flytte døde patienter ind på et kontor,” fortæller afdelingssygeplejerske Lise Hammerich Hansen.

Afdelingen var tidligere opdelt i tre separate afsnit, men de er blevet lagt sammen på grund ubesatte stillinger i et forsøg på at imødekomme nogle af problemerne med manglende sygeplejersker. Der var planlagt 38 senge, men der er kun oprettet 21 senge, da det er, hvad der er sygeplejersker til at dække. Lise fortæller dog, at antallet af patienter ikke har ændret sig.

”Vi har rigtig svært ved at skaffe det personale, det kræver, for at passe patienterne. Nedlukningen af senge bunder i manglende personale,” siger hun og fortæller, at de arbejdsvilkår de bliver budt nu, gør det svært at fastholde sygeplejerskerne:

”Der var en dag, hvor vi fik otte opsigelser samme dag. Vi står bogstaveligt talt på en brændende platform. Problemet med manglende sygeplejersker er som ringe i vandet – det breder sig. Når sygeplejerskerne bliver syge - blandt andet med stress - af at være så meget på arbejde, så opstår der endnu flere huller i vagtplanen,” siger hun.

Patientsikkerheden sættes på spil på grund af manglende sygeplejersker

Manglen på sygeplejersker betyder at de på afdelingen har svært ved at følge med, hvilket resulterer i at de kommer bagud med udførelsen af for eksempel udlevering af medicin, og det påvirker indlæggelsestiden, fortæller Lise og siger at sygeplejerskerne oplever flere patienter, som får det dårligere mens de er indlagt.

”Manglen på sygeplejersker betyder, at vi har mindre tid til den enkelte patient og det resulterer både i, at indlæggelserne bliver forlænget og flere patienter får det dårligere eller hurtigt bliver genindlagt. Personligt tror jeg, at det handler om, at vi ikke har tid til at opfange alle signaler fra patienterne og dermed ikke får reageret i tide, da vi allerede skal videre til den næste patient.” 

”Tankegangen hos sygeplejerskerne har ændret sig. Det handler ikke længere om, ”hvis jeg laver en fejl”, men ”hvornår jeg laver en fejl". Når det er sagt så skal patienterne ikke være bange for at blive indlagt. Det vi gerne vil fortælle med det her er, at vi naturligvis gør alt hvad vi kan for patienterne, men forholdene lige nu er bare så presset, at vi ikke kan garantere, at der ikke kan ske fejl. Jeg synes, at vi har verdens bedste fag, det er bare forholdene som vi arbejder under, der ikke er optimale, derfor håber vi at politikerne vil handle på situationen," afslutter Lise.