Forebyggelse, sammenhæng og et økonomisk løft kan give en moderne psykiatri

Under titlen ”moderne psykiatri – hvordan sikrer vi en god mental sundhed” inviterede Danske Regioner, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd til debat om udfordringer i det psykiatriske sundhedssystem.

Oprettet: 15.06.2018
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

Mere fokus på forebyggelse, bedre sammenhæng imellem behandlingstilbud og sektorer – og ikke mindst et substantielt økonomisk løft, vil tilsammen skabe en bedre psykiatri. Det var en af konklusionerne på psykiatridebatten i Danske Regioners telt på Folkemødet 2018.

”Vi må lave et system, hvor vi ikke kun tænker i enkeltstående ydelser, men tænker i sammenhæng og helhed for patienten. Og så skal vi tænke nyt. Vi skal bruge socialsygeplejersker, pårørende og tværgående forløb,” sagde Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, fra debatscenen.

Panelet, der ud over Grete Christensen bestod af sundhedsminister Ellen Trane Nørby, Anders Kühnau fra Danske Regioner, Erik Ravn der er formand for Bedre Psykiatri, formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing og formand for KL’s Socialudvalg Joy Mogensen, var enige i konklusionerne om at satse mere på forebyggelse og skabe en bedre sammenhæng, men ikke om behovet for at tilføre flere ressourcer til psykiatrien.

”Vi har prioriteret psykiatrien i den nye økonomiaftale med regionerne, hvor vi øremærker 200 millioner ekstra til psykiatrien. Og derudover må regionerne også prioritere psykiatrien inden for deres eksisterende ramme,” sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Hertil svarede Anders Kühnau:

”Det er godt, at der gives penge, men 200 millioner til fem regioner er 40 millioner ekstra til min region. Det forslår altså ingen steder. Regeringen er nødt til at afsætte nogle flere penge.”

Grete Christensen fulgte op:

”Vi er nødt til at konstatere, at der tilføres færre penge til psykiatrien per patient end tidligere. Siden 2008 er antallet af psykiatriske patienter steget med 44 procent – men udgifterne per patient er faldet med 18 procent. Der skal simpelthen investeres mere”.

Ændring i tilgang til patienterne

Debatten åbnede med en personlig fortælling fra en tidligere patient i det psykiatriske system, der fortalte hvordan hun oplevede kun at blive set som en bestemt diagnose. Og især behovet for at se en psykiatrisk patient som et helt menneske blev fremhævet.

”Der mangler tværfaglighed i psykiatrien. Det skal vi have fokus på, fordi en god behandling er andet end den rene medicinske tilgang til diagnosen. Vi skal inddrage de pårørende og skabe bedre tilbud, der favner hele livet”, sagde Erik Ravn, formand for organisationen Bedre Psykiatri.

Det var i panelet bred enighed om, at den måde vi tænker psykiatrisk behandling på, spiller en stor rolle.

”Har vi den rigtige ressourcetilgang til patienterne? Patienterne er meget mere end deres diagnoser, og der er vigtigt, at vi har en tilgang, hvor vi finder deres ressourcer og bruger den”, sagde Ellen Trane Nørby.