Formænd og næstformænd i DSR må fremover ikke bestride partipolitiske hverv

I fremtiden skal det ikke være muligt for fuldtidsfrikøbte politisk valgte i Dansk Sygeplejeråd at sidde på partipolitiske poster. Det besluttede kongressen torsdag.

Oprettet: 19.05.2022
Helle Lindberg
Foto: Søren Svendsen
Dansk Sygeplejeråds kongres besluttede torsdag, at frikøbte politikere ikke kan sidde på partipolitiske poster.

Partipolitisk uafhængighed er en hjørnesten i Dansk Sygeplejeråds fundament. Og politikere i byråd og regionsråd optræder ofte i rollen som arbejdsgivere for sygeplejersker. Det var hovedargumenterne bag den beslutning kongressen tog torsdag eftermiddag om, at fuldtidsfrikøbte formænd, næstformænd, kredsformænd og kredsnæstformænd ikke må bestride partipolitiske hverv.

Det betyder, at formandsposter og kredsformandsposter fremover ikke også kan sidde som medlem af byråd, borgerrepræsentation, regionsråd eller Folketinget. Forslaget var et lovændringsforslag, som derfor vil føre til en tilføjelse i DSR´s love §17 stk. 6 og §29 stk. 7.

Ændringen er gældende for fremtidige valg – det betyder, at medlemmer, som p.t. er valgt både til en formands- eller kredsformandspost og en partipolitisk repræsentation ikke bliver berørt af ændringen her og nu.

 

Menige medlemmer må gerne være partipolitiske

Forslaget blev vedtaget ud fra et principielt ønske om at grundfæste den partipolitiske uafhængighed i DSR.

Et hovedargument for forslagets vedtagelse var, at der aldrig må være tvivl om, at formand- og næstformandsskaber i Dansk Sygeplejeråd udelukkende repræsenterer medlemmerne. Derfor kan fuldtidsfrikøbte formænd, næstformænd, kredsformænd og kredsnæstformænd ikke have to kasketter på.

Som modargument blev det flere gange fremhævet, at man i Dansk Sygeplejeråd lægger vægt på det frie demokrati og altid har opfordret sygeplejersker til at engagere sig i politik, samt at det må være op medlemmerne at bestemme, hvem de vælger – også ud fra, hvilke politiske hverv en kandidat til en formands- eller næstformandspost i øvrigt bestrider.

Mange af de delegerede gav fra talerstolen udtryk for, at det var en svær debat, hvor vigtige principper taler mod hinanden. Men det endte altså med et snævert ja til forslaget.

Se også