Formand for Dansk Sygeplejeråd: Sygeplejerskernes kamp satte en dagsorden for ligeløn

DEBAT: Strejken skabte et politisk momentum til at kæmpe videre for ligeløn, skriver Grete Christensen i Politiken.

Oprettet: 13.09.2021
Foto: Søren Svendsen

Debatindlæg af Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd, bragt i Politiken den 8. september 2021.   

Sygeplejerskers kamp for højere løn skriver historie. Kampen for ligeløn er blevet synlig for alle danskere. Den er kommet helt op på den politiske dagsorden. Jeg har aldrig oplevet så stor opmærksomhed omkring vores lønkamp som i 2021.

Det er tankevækkende, at regeringen og Folketinget forpassede en historisk chance for at tage det første skridt mod et opgør med uligeløn med lovindgrebet mod sygeplejerskernes lovlige arbejdskonflikt.

Alligevel mener jeg, at sygeplejerskernes lønkamp vil blive husket for, at vi har sat ligeløn på dagsordenen.

På grund af vores konflikt er flere partier kommet ind i kampen for ligeløn. Der er kommet krav om penge til ligeløn fra flere partier i Folketinget. Især SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet har været klare i mælet.

Vi har også presset regeringen. De har anerkendt, at OK21-forløbet viser, at der er udfordringer på det offentlige område.

Til Lønmodtagernes Topmøde i slutningen af august sendte Mette Frederiksen desuden en hilsen til sygeplejerskerne. Hun sagde, at vi har sat en vigtig dagsorden, og hun gentog, at regeringen vil følge op på anbefalingerne i lønstrukturkomitéen. Dét løfte vil vi naturligvis holde regeringen fast på.

Debatten under overenskomstforhandlingerne i foråret og ti ugers strejke hen over sommeren har desuden tydeliggjort, at kravet om ligeløn rækker langt ud over sygeplejerskernes rækker.

Sygeplejerskernes kamp er en del af en større trend, der sammen med #MeToo og de feministiske bevægelsers nej til strukturel sexisme bygger videre på den folkelige bevægelse mod forskelsbehandling. Det er derfor, vi kæmper for ’en fremtid uden forskel’.

Derfor vil vi bruge det politiske momentum, strejken har skabt, til at kæmpe videre for ligeløn sammen med alle, der vil være med.

Vi vil bl.a. kaste vores kræfter ind i arbejdet med lønstrukturkomitéen, som regeringen er ved at nedsætte. Komitéen har bred opbakning fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, arbejdsgiverne og regeringen. Komitéen skal komme med konkrete anbefalinger, og den skal bygge videre på eksisterende analyser.

Men der er fortsat ingen konkrete løfter om, at der følger penge med til at føre komitéens anbefalinger ud i livet. Og i regeringens forslag til en finanslov er der heller ikke skyggen af ligeløn. Så der skal arbejdes benhårdt på at få konkrete, politiske tilsagn om penge til at løse ligelønsudfordringerne.

Lige nu er sygeplejerskernes løn i fokus. Men vi rækker ud til andre kvindedominerede fag, særligt dem med mellemlange videregående uddannelser, for det er os, der har det største lønefterslæb i forhold til mandsdominerede faggrupper med lignende uddannelsesniveau.

Se indlægget i Politiken