Frygt for nyt bureaukratisk uhyre

Regeringen skal lytte til medarbejdere og ledere, hvis reformen af den offentlige sektor skal blive en succes, skriver Grete Christensen og fire andre forbundsformænd i dette debatindlæg fra Jysk-Fynske Medier.

Oprettet: 18.04.2017

Debatindlæg af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, Dennis Kristensen, formand for FOA, Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, Henrik Kolind, formand for Kommunaldirektørforeningen, og Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf. Bragt i Jysk-Fynske Medier 17. april 2017.

Regeringen har netop fremlagt sit moderniseringsprogram for den offentlige sektor. Tak for et godt og nødvendigt initiativ. Alle er vist enige om, at der er behov for et grundigt serviceeftersyn af den måde, den offentlige sektor styres, ledes og udvikles på i dag. Det er godt, at regeringen har fokus på ledelse, og det er også vigtigt at have fokus på tillid til de ansatte og de ansattes aktive ansvarstagen. Det handler derfor ikke kun om ledelse, men også anerkendelse, kultur, uddannelse mv.

Vores budskab til regeringen er: I skal i højere grad lytte til medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, hvis I vil bringe reformen fra papir til praksis.

Vi fem er med vores organisationer gået sammen i ønsket om, at regeringen i udmøntningen af sine ambitioner vil tage de ansatte i den offentlige sektor og de faglige organisationer med på råd i udviklingen af den offentlige sektor. Det er afgørende, at ledere og medarbejdere i den offentlige sektor, som jo ved, hvor skoen trykker, i højere grad inddrages. Det giver frem for alt de bedste ydelser til borgere og virksomheder.

Samtidig vil vi også gerne tilkendegive, at de fremtidige styringsformer skal understøtte, at der i endnu højere grad er tid og rum til at lede og udøve faglige skøn i mødet mellem borgeren og medarbejderen.

Det er meget svært at skabe forandringer, hvis ledere og medarbejdere ikke har reel mulighed for at kunne handle inden for de overordnede politiske, styrings-, ledelses-og budgetmæssige rammer.

Vi vil også gerne ytre en vis skepsis, når regeringen ønsker øget brug af sammenligninger mellem de forskellige offentlige institutioner. Eksempelvis, hvor man i den ene ende af organisationen indtaster data over dette og hint, og så ud af den anden ende får et nøgletal, der beskriver " sandheden".

Sandheden om f.eks. medarbejdernes præstationer, lederens evner og organisationens sundhed.

Sådanne nye data, er det ikke bare en ny arvtager for den forkætrede New Public Management med sit måle-og kontrolvælde? Lige som alle er enige om, at det havde sin tid, og at nu må der tillid og andre boller på suppen? Og risikerer vi ikke, at tastningen af disse data og resultaterne i " regnearket" bliver et nyt bureaukratisk uhyre, som æder tiden fra kerneopgaver, borgere og virksomheder, og som i værste fald ikke sætter tænderne i det væsentlige for at skabe kvalitet? Vi lægger utrolig stor vægt på, at eventuelle målinger ikke må blive et besparelsestrick, men fremfor alt skal give mening for ledere og medarbejdere i de udførende led, og dermed skabe værdi i de ydelser, som de leverer for borgere og virksomheder.

Denne mening opstår kun, hvis medarbejderne og lederne samskaber og bliver inddraget i nye beslutninger om målinger og dokumentationskrav.

Vi er tilhængere af, at målinger og registreringer, eksempelvis, skal have læring og udvikling for øje og ikke være drevet af uigennemsigtige sparemål og forenklede standardiserede løsninger og kopier af andres " dybe tallerkener". Hvad der virker i Skagen, virker måske ikke i Sønderborg.

En ledelsesforsker, Lene Holm Pedersen, har for nylig sagt, at sammenligninger ikke i sig selv flytter noget, men at kopier ofte bliver indført på baggrund af dårlig statistik Nej, der er ingen snuptagsløsninger, eller løsninger på papir alene. Udviklingen af den offentlige sektor er et langt sejt træk. Det kræver, at vi tager de langsigtede briller på, og tør investere i langsigtede løsninger.

Vi vil meget gerne trække med og deltage med vores medlemmers viden og engagement. Derved er der også mulighed for, at de forskellige fagligheder og kompetencer i den offentlige sektor kan spille bedre sammen til gavn for borgerne.

Kære regering. Vi er glade for, at I kerer jer om den offentlige sektors ve og vel.

Det gør vi også. Vi ser derfor frem til fortsat dialog.

Der er ingen snuptagsløsninger.

Udviklingen af den offentlige sektor er et langt sejt træk.