Frygt ikke frygten for at begå fejl

Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag udsendt en melding om ikke at være bange for at begå fejl i denne hektiske situation.

Oprettet: 20.03.2020
Henrik Boesen

Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag den 20. marts udsendt en besked til landets sundhedspersonale om ”frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage" i denne ekstraordinære situation, hvor sundhedsvæsenet er voldsomt presset på grund af corona-smitten.

Beskeden lyder i sin helhed:

”I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres. Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i. Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer. Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger.”

Beskeden er underskrevet af styrelsens direktør, Anne-Marie Vangsted.

Opdateret  27. marts:

Dansk Sygeplejeråd har siden 23. marts forgæves forsøgt at få Styrelsen for Patientsikkerhed til at uddybe, hvad der menes med denne udmelding.

”Det er en lidt tvetydig besked, Styrelsen for Patientsikkerhed sender, men jeg vælger også at tolke det som et stærkt signal om, at sygeplejerskerne kan forvente en høj grad af forståelse for de uvante situationer, de kommer til at stå i under coronakrisen,” siger næstformand for Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg og fortsætter:

”Og det er klart, at hvis det bliver aktuelt, vil Dansk Sygeplejeråd selvfølgelig støtte og bistå de enkelte sygeplejersker. Blandt andet ved at minde myndighederne om, hvad de her har meldt ud.”