Funktionstillægget er forsinket, men på vej

Som en del af OK18 fik sygeplejersker på fælles akutmodtagelser og medicinske sengeafsnit et tillæg. De sidste detaljer forventes meget snart at falde på plads, men kommer med tilbagevirkende kraft.

Oprettet: 29.04.2019
Thea Bidstrup Bjørnholt, tbb@dsr.dk

Ved overenskomstforhandlingerne sidste år aftalte Dansk Sygeplejeråd sammen med arbejdsgiverne, at sygeplejersker på fælles akutmodtagelser og medicinske sengeafsnit får et tillæg. Tillægget trådte i kraft 1. april 2019, men som flere sygeplejersker har påpeget, er det ikke kommet med på lønsedlen endnu. Bare rolig – det er på vej! Og for de måneder, hvor det ikke er blevet udbetalt, bliver det udbetalt med tilbagevirkende kraft.

Lige nu arbejdes der på højtryk for at afklare de sidste detaljer omkring den konkrete udmøntning af tillægget. For langt de fleste sygeplejersker er det ingen tvivl om, hvorvidt de skal have tillægget eller ej. Men der er nogle gråzoner mellem teksten i overenskomsten og organiseringen i den virkelige verden på sygehusene. Dem er vi nødt til at nå til enighed med regionerne om, inden tillægget bliver udmøntet. Det er den eneste måde, vi kan sikre os, at alle sygeplejersker, der er berettiget til tillægget, får del i det.

Det er selvfølgeligt rigtig ærgerligt, at nogle få uklarheder forsinker tillægget for den store gruppe af sygeplejersker, hvor der ikke er tvivl om, at de skal have tillægget. Men vi håber, at I kan væbne jer med tålmodighed lidt endnu. Forventningen er, at vi kan melde noget endeligt ud i løbet af denne uge, og at tillægget kommer med på næste lønseddel – med tilbagevirkende kraft for april måned.