Funktionstillægget kommer med på næste lønseddel

Tillægget til sygeplejersker på medicinske sengeafsnit og fælles akutmodtagelser blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne for et år siden. Men det var ikke med i lønnen for april, hvor det ellers trådte i kraft. Nu er DSR og Danske Regioner nået til enighed.

Oprettet: 06.05.2019
Camilla Theil, the@dsr.dk og Thea Bidstrup Bjørnholt, tbb@dsr.dk

Sygeplejersker, der har ledt efter det nye funktionstillæg på deres lønseddel for april måned er blevet skuffede over, at det ikke er der endnu.

Selvom der for størstedelens vedkommende ikke er tvivl om, hvem der skal have tillægget, kan tillægget kan først blive udbetalt, hvor der er enighed om udmøntningen hele vejen rundt. Det er især ét spørgsmål, der skulle afklares: Hvordan får sygeplejersker, der tager vagter på sengeafsnittet, del i tillægget?

For at løse dette er Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner blevet enige om, at funktionstillægget på medicinske sengeafsnit gives som et pensionsgivende tillæg pr. time. Ligger alle ens arbejdstimer på et af de omfattede sengeafsnit, vil tillægget beløbe sig til det samme som et fast funktionstillæg. Sygeplejersker, der fx er ansat i ambulatoriet, får tillægget for de timer, de tager vagter på sengeafsnittet.

Alle, der arbejder på medicinsk sengeafsnit får tillæg

Funktionstillægget er givet til de medicinske sengeafsnit, fordi netop de har svært ved at fastholde og rekruttere sygeplejersker. Derfor er det vigtigt for Dansk Sygeplejeråd, at alle der yder et stykke arbejde på de medicinske sengeafsnit, skal anerkendes for deres indsats og have del i tillægget. Det gælder uanset, om man arbejder der hver dag eller tager en vagt i ny næ.

På de fælles akutmodtagelser bliver der ikke skelnet mellem sengeafsnittet og andre dele af afdelingen i forhold til funktionstillægget. Derfor får sygeplejersker på fælles akutmodtagelser tillægget som et almindeligt fast tillæg.

Tillægget kommer med tilbagevirkende kraft på næste lønseddel. Altså både for april og maj måned. Tillægget udgør 8.280 kr. årligt i grundbeløb 31.3.2018-niveau. I nutidskroner svarer det til 704 kr. om måneden eller 4,39 kr. pr. time.