Fyrtårnene lyser stærkt på demensområdet

Der er brug for fyrtårne på demensområdet, og der er heldigvis mange af dem rundt omkring i Danmark. Det kan nemlig gøre en stor forskel at blive mødt med respekt af fagfolk, som er i stand til at se og forstå mennesket bag sygdommen. Der kan indstilles kandidater til Årets Demenspris frem til 1. maj.

Oprettet: 26.04.2019

Debatindlæg af Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister, Af Thyra Frank (LA), ældreminister, Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen, Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen, Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand i FOA, Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd, Lone Vasegaard, formand for DemensKoordinatorer i Danmark, Karen Lintz, formand for Foreningen af Speciallæger, Gunhild Waldemar, leder af Nationalt Videnscenter for Demens. Bragt i bl.a. Lolland Falsters Folketidende.

Hvad er vi mennesker uden vores minder? Uden det der gik godt. Uden det der gik dårligt. Uden det vi lærte af -de særlige øjeblikke, og de mennesker vi elsker? Når man rammes af en demenssygdom, forsvinder med tiden alt det, vi tager for givet.

Hukommelse, minder, ord, evnen til at tage vare på sig selv og på familien.

Livet slår en heftig kolbøtte.

Men det kan gøre en stor forskel at blive mødt med respekt af fagfolk, som er i stand til at se og forstå mennesket bag sygdommen. Det kan genskabe trygheden hos den demensramte, men også hos de pårørende, der derved får taget lidt af ansvaret af deres skuldre.

Der er brug for fyrtårne på demensområdet, og der er heldigvis mange af dem rundt omkring i Danmark. Og der bliver hele tiden flere.

Ét af fyrtårnene er demenssygeplejerske Nina Kjær Jensen fra Aalborg, der sidste år vandt Demensprisen 2018. Hun har taget initiativer som Huskedagen, der er med til at udbrede viden og kendskab til sygdommen, og har sammen med gode kolleger startet pårørendegrupper, hvor der både er tilknyttet en fagperson og en præst, så både faglige og eksistentielle spørgsmål kan blive besvaret.

Året inden fik et andet fyrtårn Demensprisen -sygehjælper Pia Johnsen fra Nørrebro i København -der i 25 år har arbejdet med området og blandt andet været med til at starte den første afdeling op for yngre med demens. Pia Johnsen fik også prisen for at være en drivkraft uden lige, én der tænker ud af boksen, får ting til at ske, hele tiden i øjenhøjde med beboerne.

Den slags initiativer og engagement er vigtige og gør en helt nødvendig medmenneskelig indsats, der bør værdsættes. Med Demensprisen, som vi i slutningen af maj uddeler for tredje gang, fremhæver og anerkender vi de mange gode initiativer og indsatser, som medarbejdere og ledere hver dag fører ud i livet på demensområdet.

Derfor beder vi igen i år om, at alle jer -pårørende, frivillige, kolleger, ledere og andre, der kender én, der ligesom Nina og Pia gør en forskel -indstiller vedkommende til Årets Demenspris. For at give det anerkendende skulderklap, der giver energi og lyst til mere.

Samtidig vil I være med til at fortælle vigtige og gode historier, der som ringe i vandet kan inspirere andre og forbedre hverdagen for mennesker med demens. Sidste år hørte vi med indstillingerne om Carmen -nattevagten, der sørger for, at plejehjemsbeboerne sover trygt og får en kop kakao, hvis de er urolige.

Om Charlotte - sygeplejersken, der får klovne og jazzbands til at underholde og skabe livsglæde, om Åse, plejehjemsassistenten, der danser med beboerne, om Jens, musikterapeuten, der får glædestårerne til at løbe med sin guitar, og vi kunne blive ved.

Der er allerede over 100 indstillet til Årets Demenspris, men vi vil gerne have endnu flere inden 1. maj, hvor en jury bestående af repræsentanter fra videns -og interesseorganisationer skal vælge årets vinder, der modtager 10.000 kroner. Til vinderens arbejdsplads er der 50.000 kroner, fordi det er arbejdspladsen, der skaber rammerne for de gode medarbejderindsatser.

Baggrunden for at der igen i år uddeles en Demenspris er den nationale demenshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne har afsat i alt 470 millioner kroner til. Planen indeholder 23 konkrete initiativer, der skal give demensramte et trygt og værdigt liv med demens.

Flere skal opspores tidligere og have en specifik diagnose, medicinforbruget skal halveres, alle kommuner skal være demensvenlige, der er oprettet nye rådgivnings-og aktivitetscentre fordelt rundt i landet, og næsten 24.000 demensmedarbejdere får med handlingsplanen et kompetenceløft, så de bliver klædt endnu bedre på til at løse deres opgave.

Der er brug for et mere demensvenligt Danmark, fordi vi ved mere om sygdommene i dag, end vi gjorde tidligere.

Allerede i dag anslås det, at 89.000 danskere lever med demens, selvom mange endnu ikke er udredt og mangler en diagnose. De mennesker skal udredes og hjælpes. Men antallet af mennesker med demens vil alt andet lige også stige i takt med, at befolkningen bliver ældre.

Derfor er ambitionen klar -der skal tændes flere fyrtårne rundt omkring, og du kan være med til at udpege nogle af dem ved at indstille en person til Årets Demenspris. Læs mere på www.sum.dk/ demensprisen.