Gevinsten ved flere sygeplejersker kan inkasseres direkte på patientsikkerheden

DEBAT: En ny undersøgelse viser, at sygeplejerskebemandingen har betydning for patientsikkerheden. Det bør få advarselslamperne til at blinke i forhold til den sygeplejerskemangel, vi står i nu, skriver Dorthe Boe Danbjørg og Helle Dirksen.

Oprettet: 06.10.2020

Debatindlæg af Dorthe Boe Danbjørg og Helle Dirksen, henholdsvis næstformand i Dansk Sygeplejeråd og kredsformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland. Bragt i Altinget.

God bemanding og en god balance mellem nyere og erfarne sygeplejersker i sig selv er med til at fastholde sygeplejersker. Det viser en ny forskningsrapport fra Sjællands Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Det er vigtig viden og kan forhåbentlig være med til at holde motivationen oppe hos dem, der lige nu jagter 1000 flere sygeplejersker, for det viser, at det kan betale sig at investere i medarbejdere og godt arbejdsmiljø.

Socialt bånd er vigtig faktor

Derfor er vi også nødt til at lære af de afdelinger, hvor de er gode til at fastholde medarbejderne. Det er noget af det, forskningen fra Sjællands Universitetshospital og Syddansk Universitet gør os klogere på. De har undersøgt, hvad der kendetegner afdelinger med lav sygeplejerskeomsætning inden for fire forskellige specialer på Region Sjællands hospitaler.

Kendetegnene for de afdelinger, hvor sygeplejerskerne bliver i jobbet, er blandt andet høj bemanding samt høj alder og anciennitet blandt sygeplejerskerne. Andre faktorer er godt arbejdsmiljø og lavere andel af sygefravær og overarbejde. Derudover peger sygeplejerskerne selv på en stærk kultur og et tæt socialt bånd mellem dem selv og deres ledere som en vigtig faktor.

Bedre normering betaler sig på alle parametre

At fastholde og tiltrække flere sygeplejersker i sundhedsvæsenet bør ses som en investering. Det er også det, den internationale forskning peger på. Den viser, at lav sygeplejerskebemanding er forbundet med højere dødelighed, længere indlæggelser og flere genindlæggelser. Til det kan man tilføje øget brug af overtidsbetaling, højere grad af udbrændthed, øget fravær og større personaleomsætning.

Det er altså både dyrt økonomisk, og det giver dårligere patientforløb, når der ikke er sygeplejersker nok. Desværre står vi i en situation, hvor aktiviteten i sundhedsvæsenet er steget voldsomt, uden at antallet af sygeplejersker er fulgt med.

Der er altså færre sygeplejersker til flere patienter. Det burde være åbenlyst for enhver, at det ikke kan blive ved med at gå, og det åbenlyse bliver altså nu fulgt om af ikke bare udenlandsk, men også dansk forskning.

Flere sygeplejersker - kortere indlæggelser

Ifølge forskningen fra Sjællands Universitetshospital og Syddansk Universitet giver flere sygeplejersker på medicinske afdelinger både kortere indlæggelsestid og lavere dødelighed inden for 30 dage fra indlæggelsesdagen. Det er man nået frem til ved at sammenligne antallet af sygeplejersker og patientsikkerheden på medicinske afdelinger i Region Sjælland - kontrolleret for patientkarakteristika og antallet af øvrigt personale. Derfor kan man også se, at den positive effekt gælder specifikt for sygeplejersker.

Forskningsrapporten, der er finansieret af Region Sjælland og Dansk Sygeplejeråd, Kreds Sjælland i fællesskab, er epokegørende, fordi det er første gang, man på dansk jord har undersøgt, hvad sygeplejerskebemandingen betyder for patientsikkerheden. Resultaterne bør få advarselslamperne til at blinke i forhold til de stramme normeringer og den sygeplejerskemangel, vi står i lige nu, og som kun bliver værre med stadig flere ældre borgere. Ikke bare i Region Sjælland.

Heldigvis er det da også blevet klart for politikerne, at der er for meget pres på derude. Det er derfor, regeringen har afsat penge til 1000 flere sygeplejersker. Tak for det. Vi kan dog godt blive i tvivl om, hvorvidt man har forstået alvoren hele raden rundt. I hvert fald når man ser på, hvor langsomt det går med at få ansat de 1000 sygeplejersker, og hvor lidt der investeres i at fastholde sygeplejersker i faget. Vi bidrager gerne med konkrete forslag.

Link til artikel i Altinget