Giv psykiatrien et vitamintilskud på kompetencerne

DEBAT: Der er brug for at tænke nyt i psykiatrien – både i regeringens kommende psykiatriplan og i psykiatrien selv. Et vigtigt bud på nytænkning er psykiatriske APN-sygeplejersker, som vil være særligt kvalificerede til at hjælpe mennesker med komplekse sundhedstilstande og multisygdom.

Oprettet: 27.01.2020

Debatindlæg bragt i Dagens Medicin af Dorthe Boe Danbjørg, næstformand Dansk Sygeplejeråd, Anne Hertz, vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri, Dorthe Juul Lorenz, vicedirektør Psykiatrien Region Sjælland, Mette Sofie Haulrich, kredsnæstformand DSR Kreds Hovedstaden, Ulla Birk Johansen, kredsnæstformand DSR Kreds Sjælland.

Der er brug for at tænke nyt i psykiatrien – både i regeringens kommende psykiatriplan og i psykiatrien selv. Antallet af borgere med psykisk sygdom er stigende, hvilket gælder både børn og voksne. Samtidig er psykiatrien et område, hvor samfundets ulighed i sundhed bliver synligt. Et vigtigt bud på nytænkning er psykiatriske APN-sygeplejersker.

Advanced Practice Nurses er sygeplejersker, der har en toårig kandidatuddannelse efter deres sygeplejerskeuddannelse og som er særligt kvalificerede til at hjælpe mennesker med komplekse sundhedstilstande og multisygdom. Vi opfordrer til, at regeringens kommende psykiatriplan indeholder et mål om at indføre APN-sygeplejersker i psykiatrien.

Det kan højne kvaliteten og give et bedre møde med psykiatrien for patienterne, og det kan gøre det nemmere af fastholde og rekruttere det nødvendige antal medarbejdere, fordi tydelige karriereveje også vil gøre det endnu mere attraktivt at arbejde i psykiatrien.

De avancerede kliniske sygeplejersker er kendt fra mange lande, hvor man igennem flere år har haft APN-sygeplejersker som en integreret del af sundhedsvæsenet, både i somatikken og i psykiatrien. Her bruger man sygeplejersker med udvidede kompetencer til at være med til at løse nogle af de mange udfordringer, som det stadigt mere komplekse sundhedsvæsen står med.

Et godt eksempel er Holland. Her har man et særskilt fokus på at uddanne psykiatriske APN-sygeplejersker - det fokus bør vi også have i Danmark.

I Danmark begyndte vi at uddanne APN-sygeplejersker fra sommeren 2019 på Aarhus Universitet. Uddannelsen kan bruges i hele sundhedsvæsenet, men har et særligt fokus på det nære sundhedsvæsen. Næste naturlige skridt vil være at videreudvikle og målrette APN-uddannelsen til psykiatrien, som vi ser det i fx Holland, og som man også arbejder på i Finland.

Hvis en mindre gruppe sygeplejersker i psykiatrien videreuddannes til. APN-sygeplejerske, vil det kunne gøre en forskel på flere måder. Eksempelvis vil APN-sygeplejersker kunne igangsætte en hurtig indsats til mange af de psykiatriske patienter, der møder op i akutmodtagelsen. Det vil kunne frigive lægernes tid til andre patienter med større behov.

For eksempel kan en APN-sygeplejerske ved en akut henvendelse selvstændigt tage samtalen med patienter eller pårørende i krisesituationer med henblik på at vurdere, behandle og enten afslutte eller viderehenvise patienter, når der er tale om veldefinerede behov. Det kan også handle om patienter med psykisk sygdom, der også har et misbrugsproblem. Her kan APN-sygeplejersken selvstændigt sætte gang i afrusning, så patienten er klar til at få den nødvendige psykiatriske hjælp.

Ovenstående gør sig også gældende i andre typer af patientforløb, hvor der er tale om stabile forløb eller veldefinerede behov. Særligt når der at tale om patientforløb på tværs af psykiatrien og somatikken, kan APN-sygeplejersken skabe den sammenhæng og koordination, som mangler for rigtig mange patienter i dag. Det kan APN-sygeplejersken, fordi der i uddannelsen både indgår udvidet farmakologi, udvidet sygdomslære samt en helhedsvurdering af patienten. 

APN-sygeplejersker kan også være med til at styrke inddragelsen af patienterne. Alle sygeplejersker arbejder med patientinddragelse og overblik over eget forløb for patienten. Patientinddragelsen kan bl.a. være udfordret af, at der er et højt arbejdstempo og mange konkurrerende opgaver. Her har APN-sygeplejersken de særlige kompetencer, der ofte skal til for at kunne se på tværs af forløb og bidrage til et løft af den generelle praksis i afdelingen.

Vi har brug for psykiatriske APN-sygeplejersker i Danmark. Første skridt er en uddannelse med højt teoretisk niveau, og hvor uddannelsen i høj grad foregår i den kliniske hverdag og ikke kun på skolebænken. Det er både en opgave for politikerne på Christiansborg, som skal sætte en retning for udviklingen af psykiatrien, og det er i høj grad også en opgave for psykiatrien selv.

Link til debatindlæg i Dagens Medicin