Giv vores pensionssystem et tiltrængt serviceeftersyn

Regeringens nye aftale med DF sikrer ikke, at det kan betale sig for alle at spare op til pension. Grete Christensen og en række andre formænd og næstformænd for pensionsselskaberne opfordrer regeringen til at løse problemet én gang for alle.

Oprettet: 22.06.2017

Tirsdag den 20. juni indgik regeringen og Dansk Folkeparti en ”Aftale om flere år på arbejdsmarkedet”. Et af de problemer, som tages op i aftalen, er det såkaldte samspilsproblem i pensionssystemet. Det vil sige den udfordring, at det for mange danskere ikke kan betale sig at gøre det, som i bund og grund er i både deres egen og Danmarks interesse; nemlig at sikre sig en tryg alderdom gennem en god pensionsopsparing.

Problemet bunder i en uheldig kombinationen af skat og modregning i offentlige ydelser, som i mange tilfælde udhuler eller fuldstændig eliminerer afkastet af pensionsopsparing. Det er ikke noget lille eller trivielt problem. For det er helt afgørende, at vi værner om det enestående gode pensionssystem, som arbejdsmarkedets parter har bygget op som supplement til folkepension og ATP. Og grundforudsætningen for det er, at det til enhver tid kan betale sig for alle at spare op selv, frem for at forlade sig på offentlige pensionsydelser.

Det er derfor yderst relevant, at regeringen og Folketinget nu igen fokuserer på samspilsproblemet. Og det er positivt, at der med den politiske aftale tages et første skridt til at imødegå truslen mod den enkeltes lyst til spare op – og dermed truslen mod hele vores pensionssystem.

Men aftalen her er kun et første skridt. For den nye aftale er kun en mulig løsning på den del af problemet, som går på, at den enkelte lønmodtager ikke har tilskyndelse til at spare op i de sidste fem år, før han eller hun går på pension. Der er altså god grund til, at regeringen allerede til efteråret vil se på yderligere løsninger på problemet inden for en afsat økonomisk ramme på 2,4 mia. kr. 

Læs mere om aftalen på PKA's hjemmeside.

Det står dog allerede klart, at heller ikke det vil kunne bringe os i mål – nemlig frem mod en løsning, hvor det kan betale sig for alle danske lønmodtagere at spare op, uanset om man er senior og har relativt kort tid til pensionen, eller om man er ung eller et sted midt imellem.

Vi, der repræsenterer parterne bag arbejdsmarkedspensionerne, opfordrer derfor til en grundig analyse og drøftelse mellem os og regeringen i de kommende måneder med henblik på at afsøge alle muligheder for at finde løsninger, der kan eliminere samspilsproblemet for alle aldersgrupper.

For 30 år siden indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en fremsynet trepartsaftale, som i årene derefter blev omsat til de arbejdsmarkedspensioner, som har sørget for, at lønmodtagere på størstedelen af både det private og det offentlige arbejdsmarked i dag har en arbejdsmarkedspension.

Den aftale byggede på en fælles forståelse om, at arbejdsgivere og lønmodtagere skulle tage ansvaret for at etablere og finansiere fremtidens pensionsordninger som en del af overenskomstsystemet mellem parterne. Det har vi gjort. Folketinget skulle til gengæld tage ansvaret for at sikre rammer, som til enhver tid gjorde det meningsfuldt og relevant for parterne at blive ved med at fastholde og udbygge det, der har givet os et af verdens mest robuste og beundrede pensionssystemer.

Nu er tiden kommet til et grundigt serviceeftersyn. For den oprindelige præmis om, at det skal kunne betale sig at spare op, holder ikke længere for manges vedkommende. Det er der grund til at tage alvorligt. Og vi stiller gerne op – sammen med de andre parter bag arbejdsmarkedspensionerne – til drøftelser med regeringen om, hvordan vi bygger videre på den netop indgåede aftale, så vi sammen fremtidssikrer hele det danske pensionssystem.

Torben Dalby Larsen, formand for bestyrelsen i PFA, Sjællandske Medier

Peter Ibsen, næstformand for bestyrelsen i PFA 

Per Christensen, formand for bestyrelsen i PensionDanmark

Niels Jørgen Hansen, næstformand for bestyrelsen i PensionDanmark 

Mads Andersen, formand for bestyrelsen i Industriens Pension

Kim Graugaard, næstformand for bestyrelsen i Industriens Pension

Anker Boye, formand for bestyrelsen i Sampension

Kim Simonsen, næstformand for bestyrelsen i Sampension

Bent Hansen, formand for bestyrelsen i PKA,

Grete Christensen, næstformand for bestyrelsen i PKA

Anders Bondo Christensen, formand for bestyrelsen i Lærernes Pension

Claus Omann Jensen, formand for bestyrelsen i PBU

Lasse Bjerg Jørgensen, næstformand for bestyrelsen i PBU