Gode intentioner om sammenhæng i statsministerens åbningstale

Lars Løkke Rasmussen løftede i sin åbningstale lidt af sløret for den kommende sundhedsreform med 21 nye sundhedsfællesskaber. Dansk Sygeplejeråd er positive over for intentionen om bedre sammenhæng for patienterne, men er bekymret for, at det hele kommer til at handle om struktur.

Oprettet: 02.10.2018
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

21 nye sundhedsfællesskaber bygget op omkring akutsygehusene skal skabe sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet. Det afslørede statsministeren i sin åbningstale i Folketinget. Præcis hvordan opgaverne, økonomien og ansvaret skal fordeles er dog endnu uklart.

”Det er svært ikke at være enig i intentionerne om at skabe sammenhængende patientforløb. På den anden side ved vi stadig for lidt om tankerne bag de 21 nye sundhedsfællesskaber til at kunne afgøre, om vi skal vende tommelfingeren op eller ned. Hvilken autoritet får det enkelte sundhedsfællesskab til at træffe beslutninger? Hvem skal side for bordenden? Vil der være en demokratisk valgt ledelse? Og følger der penge med? Det er spørgsmål, vi har brug for at få svar på”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Problemet er ikke strukturen 

Grete Christensen opfordrer til, at man ikke stirrer sig blind på strukturen. De største udfordringer i sundhedsvæsenet lige nu handler om kapacitet. Om alvorlig personalemangel, mange års økonomisk udsultning og manglende sammenhæng for patienterne.

”Det er fint, at statsministeren nævner, at der er ansat flere læger og sygeplejersker. Han glemmer bare at nævne, at der i samme periode er sket en aktivitetsstigning på sygehusene på 82 pct., og at der er kommet 35 ekstra danskere over 70 år pr. dag. Vi ved også, at regionerne har indlagt besparelser for ca. 1 mia. kr. i deres budgetter for 2019. Pointen er, at vi har et sundhedsvæsen i ubalance, som skriger efter reelle investeringer til gavn for kvaliteten, patientsikkerheden og trygheden for patienterne”, siger Grete Christensen

Hun vil dog også gerne rose Lars Løkke Rasmussens åbningstale:

”Det er helt rigtigt, når statsministeren siger, at vi skal give frihed til fagligheden, og at der skal være mere ensartede tilbud på tværs af landet. Men jeg er ikke blevet mere sikker på, om regeringen reelt kommer til at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet med sundhedsreformen”.