Gode takter i akutpakke mod overbelægning - men ikke godt nok

Regeringen og dens støttepartier har i dag fremlagt en akutplan for, hvordan de vil komme overbelægningen på landets sygehuse til livs. En indsats, der er afsat 415 millioner kroner til over tre år. Det er et skridt på vejen, men det er langt fra nok til at komme hele overbelægningen til livs, lyder reaktionen fra formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Oprettet: 02.02.2016
Kristine Jul Andersen, kja@dsr.dk

”Overbelægning på især de medicinske afdelinger er særdeles kritisk. Derfor vil enhver krone til mere personale kunne gøre gavn for patienterne. Men når det er sagt, må vi også være realistiske omkring, at denne akutpakke langt fra kommer hele overbelægningen til livs. Dette er første skridt i en større plan”, siger Grete Christensen efter at regeringen og dens støttepartier tirsdag formiddag offentliggjorde den akutplan på 415 millioner kroner, der skal komme overbelægning til livs på landets hospitaler.

Akutpakken sætter penge af til flere læger og sygeplejersker, men taler også om at udbrede erfaringer med ”sikkert patientflow”, der blandt andet handler om at ansætte flowkoordinatorer, der har overblik over belægningsprocenten på hele sygehuset.

”Det er rigtig godt med et skærpet politisk fokus på overbelægning, men det er vigtigt, at akutpakken implementeres på en måde, så der altid er kvalificeret personale omkring patienterne. Vi må ikke forfalde til lappeløsninger, hvor patienterne blot rykkes rundt til andre afdelinger uden at have det rette personale omkring sig. Akutpakkens succes afhænger af, om der sikres sammenhæng mellem de ressourcer, der er, og de krav der stilles til personalet”, understreger Grete Christensen og fortsætter:

”Akutpakken kan ikke stå alene. Nu venter den samlede indsats i forhold til den ældre medicinske patient. Vi må og skal have løftet sundhedsindsatsen i kommunerne og få skabt bedre sammenhæng og dialog mellem kommuner, sygehuse og almen praksis, så patienterne får et ordentligt forløb”.

Læs mere om akutpakken her