Gode takter i kommunernes økonomiaftale

Kommunerne får penge til at undgå besparelser, men den enkelte sygeplejerske vil desværre ikke mærke forbedringer.

Oprettet: 06.09.2019
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk
Grete Christensen

Kommunernes Landsforening har indgået en aftale med Regeringen om kommunernes økonomi for 2020. Aftalen indeholder et konkret løft af budgetterne på 1,7 mia. og en afskaffelse af omprioriteringsbidraget, der betyder at kommunerne ikke skal spare en halv mia.

”Det er et godt princip, at der nu følger penge med til den demografiske udvikling. Aftalen giver mulighed for, at kommunerne kan ansætte flere sygeplejersker og sundhedsplejersker. Det betyder, at vi kan sætte en prop i de nedskæringer, vi har set i en årrække,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

Aftalen indeholder ikke konkrete tiltag på sundhedsområdet, men lægger derimod op til, at regeringen vil inddrage kommuner, regioner, fagforening og andre relevante aktører i arbejdet med en kommende sundhedsaftale og 10-års plan for psykiatrien. Her forventer Dansk Sygeplejeråd at blive involveret i planerne om en styrkelse af sundhedsvæsenet generelt.

”Med denne aftale kommer den enkelte medarbejder desværre ikke til at løbe mindre stærkt. Hvis vi for alvor skal flytte noget i sundhedsvæsenet, skal der mere til – både økonomisk, men også i forhold til nytænkning af organisering og anvendelse af kompetencer. Derudover spiller kommunerne en kæmpe rolle i forebyggelsesindsatsen. Vi undrer os derfor over, at der ikke er prioriteret en styrkelse af sundhedsplejerskernes indsats,” siger Grete Christensen.

”Med denne aftale venter indsatsen på det samlede sundhedsområde til finansloven. Vi ser frem til samarbejdet med regeringen om såvel sundhedsaftale som psykiatriplanen,” siger Grete Christensen.

Læs hele aftalen