Godkender OK21-aftalerne

DSRs Hovedbestyrelse har med stemmerne 14-1 sagt ja til de to aftaler om nye overenskomster for regioner og kommuner. Stigningerne i månedslønnen ligger på mellem 1.750 kr. og 2.300 kr. over de tre år aftalerne løber.

Oprettet: 03.03.2021
Morten Jakobsen, mja@dsr.dk

Overenskomsterne for sygeplejersker og sundhedsplejersker for de kommende tre år er nu forhandlet helt på plads. DSRs Hovedbestyrelse har sagt ja til de to aftaler for hhv. regioner og kommuner og sendt dem videre til behandling på en ekstraordinær kongres på fredag d. 5. marts. Efter kongressens behandling forventes aftalerne sendt til urafstemning blandt medlemmerne. Urafstemningen er planlagt til at starte den 12. marts.

Den samlede udgiftsramme for aftalerne ligger på 6,75 pct. i regionerne og kommunerne – det niveau, som den statslige aftale havde lagt på forhånd. Aftalerne for kommunerne og regionerne ligner hinanden meget. Der er aftalt generelle lønstigninger for alle faggrupper i både regioner og kommuner på 5,02 pct.

I både regioner og kommuner er der også aftalt puljer ud over den generelle lønstigning til de såkaldte specielle forhandlinger – altså det som kun gælder f.eks. sygeplejersker. Og i regionerne er der desuden afsat en lille pulje ekstra på 0,05 pct til sygeplejerskerne.

De samlede lønstigninger i perioden afhænger af, hvor man arbejder og kan variere lidt geografisk. Men det samlede billede er, at månedslønnen for en regionalt ansat sygeplejerske med fem års erfaring vil stige 1.750 kr. inkl. pension i perioden og for en med 10 års erfaring vil stigningen være på 2.150 kr. I kommunerne vil de to tal være hhv. 2.050 ved fem års erfaring og 2.100 ved ti års erfaring. En leder i regionerne kan se frem til en samlet stigning på 2.300 kr. om måneden.

"Aftalerne var det bedst opnåelige i den økonomiske situation, landet er i, og med den meget stramme ramme, som staten havde lagt. Jeg anbefaler medlemmerne at stemme ja, og så skal vi sammen arbejde videre i det politiske spor med sygeplejerskernes historiske lønefterslæb. Det kan vi ikke løse ved overenskomstforhandlingerne", siger DSRs formand Grete Christensen.

Den statslige overenskomst mangler nogle detaljer og bliver behandlet i DSRs Hovedbestyrelse senere i dag.

Læs mere om overenskomstaftalerne