Godt at sætte spot på ”skyggearbejdet”

Lægesekretærernes arbejde er patientnært og en del af omsorgen, skriver formand Grete Christensen i lægesekretærernes fagblad DL magasinet.

Oprettet: 23.04.2020

Indlæg bragt den 23. april 2020 i DL Magasinet, HK Bladet der er lægesekretærernes fagblad. "Meningen".

Det foregår uden for patienternes synsvinkel. Måske godt gemt bag en skærm, med kroppen placeret i kontorstolen og telefonen i hånden. I et moderne sundhedsvæsen er der brug for koordination. Og der er brug for dokumentation, og administration. Patienterne er indlagt i kortere tid og flere lider af flere samtidige sygdomme. Og det betyder også, at I lægesektærer og vi sygeplejersker sammen med andre faggrupper – udfører mange opgaver, der ikke altid er de mest synlige. Desværre bliver det ikke altid værdsat lige så højt som det mere synlige arbejde, som f.eks. at give medicin, sy et sår eller skifte en forbinding. Men det usynlige arbejde, har ligesom det synlige arbejde, stor værdi. Det sikrer patienternes sikkerhed. At de rette oplysninger, når de rette steder hen. At sundhedsvæsenet udvikles, og at patienterne ikke falder mellem stolene i et komplekst sundhedsvæsen. Og her er det vigtigt, at vi som faggrupper i frontlinjen er med til at italesætte værdien af det mindre synlige, men vigtige arbejde i form af kvalitetstjek og koordinering. Det kan både give sygeplejersker og lægesekretærer mere arbejdsglæde – men også understrege, hvorfor det er så vigtigt, at faggrupperne eksisterer side om side. Samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle er essentielt i behandlingen af patienter med f.eks. multisygdomme. Men vi ved også, at det er et område, vi kan blive bedre til. Der er rum til bedre koordinering, og at patienterne oplever bedre sammenhæng. Og derfor er det vigtigt, at det mindre synlige arbejde kommer frem i lyset

Af den grund er det både spændende og relevant, at HK Kommunal støtter op om et forskningsprojekt, der skal gøre lægesekretærernes såkaldte ”skyggearbejde” mere synligt. Det er også en god ide, at man tager hul på, at vi i højere grad end i dag, italesætter lægesekretærernes arbejde som patientnært og som en del af omsorgen for patienterne.
Spot på skyggearbejdet betyder, at vi får et større indblik i hinandens arbejde og kan bidrage til, at der på ledelsesniveau og fra politiske side bliver taget fat der, hvor hullerne opstår. Mere synlighed omkring ’det usynlige’ gør os bevidste om det kit, der sikrer – og er afgørende nødvendigt – for det gode patientforløb. Og sådan kan sygeplejersker og lægesekretærer også få mere indflydelse på de mindre synlige opgaver. Det vil også give os mulighed for at bidrage med indsigt i, hvordan vi kan løse opgaverne bedst muligt. Og måske endda frigive tid andre opgaver fra besværlig, eller i værste tilfælde fejlslagen, koordinering. Uden tvivl til gavn for både patienter og arbejdsmiljøet. For høj kvalitet i arbejdet hænger tæt sammen med stor arbejdsglæde for os alle.