Godt at satse på værdighed, men er løsningerne langtidsholdbare?

Årets satspuljemidler går bl.a. til indsatser med fokus på værdighed for ældre, hjemløse og børns rettigheder. Der er positive takter, men de begrænsede puljemidler er utilstrækkelige, når f.eks. ældreområdet trænger til et gevaldigt løft, mener DSR.

Oprettet: 13.11.2017
Maya Bille, mbi@dsr.dk

Der er flere lyspunkter i de seneste aftaler om satspuljen 2018, men der er på mange områder tale om kortsigtede løsninger, der ikke vil gøre gavn på den lange bane. Der er bl.a. afsat millioner til hjemløse, ældreområdet og børns rettigheder er fornuftige tiltag. Det er fornuftige tiltag, men de kan ikke stå alene, hvis der for alvor skal tages hånd om problemerne. Slet ikke, når der samtidig skæres i velfærden. Det mener Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

”Værdighed og omsorg er efterlyst i ældreplejen, og derfor ser vi positivt på, at der er afsat midler til værdighedstiltag på ældreområdet. Men det er område, der er for vigtigt til at blive spist af med spredte puljemidler, når vi bliver flere og flere ældre, og mange opgaver rykker ud i kommunerne,” siger hun.

Millioner til videnscenter og nyt tilsyn på ældreområdet

Alle satspuljeaftalerne, som VLAK-regeringen har indgået med de øvrige partier i satspuljeforligskredsen, er nu på plads efter, at partierne blev enige om den sidste aftale, nemlig aftalen på ældreområdet. En aftale, hvor to store bidder af de i alt ca. 326 mio. kroner, der er afsat, går til en nyt nationalt videnscenter for værdig ældrepleje og et nyt uafhængigt tilsyn. Det skal have sit fokus på hjemmepleje og plejecentre som supplement til det nuværende risikobaserede tilsyn. 60 millioner er tildelt til  hvert af de to enkelte projekter. Videncentret skal have et rejsehold tilknyttet, som skal rejse rundt og rådgive kommunerne. Fornuftigt at investere her, mener Dansk Sygeplejeråd.

”En opgradering af vidensfeltet indenfor værdig ældrepleje er et skridt i den rigtige retning, for fokus på plejen i det kommunale er grundlæggende tiltrængt. Men det undrer mig, at forskning ikke er en del af indsatsen. Derfor håber jeg, at man fra politisk side vil trække på de eksisterende videnscentre, der beskæftiger sig med demens, rehabilitering, palliation og sund aldring,” siger Grete Christensen.

I satspuljen til ældreområdet er der derudover bl.a. afsat midler til at hjælpe ensomme ældre, støtte af pårørende, rehabilitering af særligt svage og ældre og en plejehjemsportal.

Tiltrængt håndsrækning til udsatte borgere

Også satspuljen på socialområdet får ros i den forstand, at  børns trivsel prioriteres med en børnerettighedspakke, der blandt andet består af midler til sundhedsplejen. Der prioriteres 154 mio. i satspuljen på til bekæmpelse af hjemløshed, ”og her opfordrer vi på det kraftigste til, at socialsygeplejerskeordningen udbredes, for vi ved, at det betyder at udsatte borgeres evne til at følge behandling forbedres, når socialsygeplejerskerne bygger bro mellem socialt udsatte borgere og personalet på sygehuse og i kommunerne,” siger Grete Christensen, der også ser positivt på, at regeringen har planer om at afsætte midler til tættere samarbejde mellem kommuner og regioner i en fremskudt psykiatrisk indsats. Med indsatsen er der mulighed for at opspore og udrede eventuelle ubehandlede psykiatriske sygdomme blandt hjemløse.

Hun fremhæver ligeledes, at der på beskæftigelsesområdet hvert år afsættes ca. 1 mio. kroner til livstruende syges ret til sygedagpenge, som vil fjerne en byrde for mange indlagte patienter, der oven i deres sygdom har været nødt til at bekymre sig for meget om deres økonomi.