Godt med et økonomisk løft til kommunerne

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik torsdag en aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Oprettet: 07.06.2018
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

Økonomiaftalen indeholder et generelt løft til den kommunale serviceramme med særligt fokus på ældreområdet. Der afsættes desuden en pulje på 100 millioner til udvikling af de sundhedsfaglige medarbejderes kompetencer.

”Det er positivt, at man investerer i kvalitet på ældreområdet – det er der behov for. Derudover er vi meget tilfredse med, at man afsætter penge til at løfte kompetencerne hos medarbejderne, men det er vigtigt, at det bliver en fortsat indsats og ikke bare i 2018”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Men derudover er der ikke fokus på det stigende antal syge borgere, der kræver behandling og pleje i kommunerne.  

”Det er påfaldende at aftalen mangler fokus på sundhed og det stigende behov for investeringer i det nære sundhedsvæsen, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Aftalen indeholder ikke en specificering af, hvordan kommunerne skal håndtere det stigende antal ældre og kronisk syge borgere.  

”Det ser ud til, at kommunerne og regeringen mangler at begribe, hvor syge borgerne egentligt er. Der er et stort behov for investeringer i faglighed og kvalitet i det nære sundhedsvæsen og sammenhæng mellem regioner og kommuner. Det tager aftalen ikke stilling til, siger Grete Christensen.

Regeringen indgik tirsdag den 5. juni en økonomiaftale med regionerne for 2019, hvor det var en klar ambition, at flere patienter skal flyttes fra sygehusene og ud i det kommunale sundhedsvæsen, hvor de behandles i eget hjem.

”Det kan undre, at regeringens nærhedsfinansiering overhovedet ikke omtales i økonomiaftalen for kommunerne. Hvorfor er der ikke en mere direkte sproglig sammenhæng til regionernes økonomiaftale, når nu målet er at skabe større sammenhæng i patientforløbene og tilskynde sygehusene til at understøtte mere behandling i nærområdet?”, siger Grete Christensen.