Godt psykiatriudspil fra KL

Dansk Sygeplejeråd hilser KL's psykiatriudspil velkomment. Udspillet sætter fokus på vigtige emner som tidlig indsats, kompetenceløft og en øget kapacitet i psykiatrien.

Oprettet: 18.05.2018
Morten Jakobsen, mja@dsr.dk
Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, på talerstolen under kongressen 2018.
Foto: Søren Svendsen

Danske Kommuner, KL, har lanceret sit input til regeringens arbejde med Psykiatriplan II. KL's udspil hedder 'Styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder' og indeholder en stribe elementer, som Dansk Sygeplejeråd hilser velkomne.

En ny analyse fra KL om udviklingen i den kom­munale socialpsykiatri viser, at der på bare tre år fra 2014 til 2017 er sket en stigning på 17 pct. i antallet af unge og voksne, der modtager socialpæda­gogisk støtte eller bor i botilbud i den kommunale socialpsykiatri. Et billede, som Dansk Sygeplejeråd nikker genkendende til.

"Sygeplejersker og psykiatere rapporterer samstemmende, at sengemangel fører til, at der er patienter, som udskrives tidligere end det er hensigtsmæssigt. Det komplicerer kommunernes opfølgende arbejde og øger risikoen for genindlæggelser. Derfor er vi også helt enige i, at kapaciteten i den regionale psykiatri skal øges, som KL påpeger i sit udspil," siger DSR's formand, Grete Christensen.

Det er også positivt, at KL har fokus på forebyggelse og tidlig indsats, mener formanden. Psykiske vanskeligheder hos børn og unge skal opdages tidligt og håndteres tæt på barnets eller den unges hverdag. DSR mener, at det oplagt kan ske ved at udvide de velfungerende sundhedsplejeindsatser, der allerede i dag fungerer tæt på familierne.

"Det kræver særlig viden og kunnen"

KL peger også på, at der er behov for et bredt kompetenceløft til medarbejdere på det specialiserede socialområde i socialpsy­kiatrien og i den kommunale hjemmesygepleje, så de – i takt med at behovene hos borgere med psykiske vanskeligheder ændrer sig – er klædt på til den samlede opgave for og med borgerne.

Læs KL's psykiatriudspil: Styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder 

"Stort set alle kommunalt ansatte sygeplejersker møder borgere med psykiatriske diagnoser i deres arbejde, men kun få er særligt uddannet til at arbejde med denne gruppe af borgere. Det kræver særlig viden og kunnen at omgås og hjælpe borgere med psykiske problemer og sygdomme. Derfor vil vi også gerne opfordre alle kommuner til at ansætte sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatri," siger Grete Christensen.

Hun påpeger samtidig, at det ofte halter med de sundhedsfaglige kompetencer på kommunernes botilbud.

"Mange af beboerne på bostederne har også komplekse sundhedsproblemer. Derfor er det helt afgørende, at der er de rette sundhedsfaglige kompetencer til stede. Vi oplever desværre, at der er meget få sygeplejersker ansat på de kommunale botilbud, og vi ser gerne, at flere bosteder ansætter sygeplejersker," siger Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

Læs andre artikler relateret til emnet